Kokoomuksen Sarkomaa: Ikäihmisten toimintakykyä murentavaan ja menoja kasvattavaan hoivakulttuurin tarvitaan muutos

Blogi

Tiedote 11.8.2019

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen
eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Sari Sarkomaa kannustaa
hallitusta korjaustoimiin, joilla lisätään ikäihmisten kuntoutusta ja liikuntaa
sekä mahdollisuuksia ulkoilla. Vanhustenhuollon liikkumaton, istuva ja
makuuttava hoivakulttuuri tulee monin tavoin kalliiksi. 


Liikkumattomuus romahduttaa nopeasti ikäihmisen toimintakyvyn ja
paisuttaa muutenkin vauhdilla kasvavaa hoivan tarvetta. Kyse on yhtälailla
ikäihmisten osallisuudesta ja oikeudesta elää omannäköistä elämää, Sarkomaa
toteaa.

Sarkomaa muistuttaa ministeri Krista Kiurua viime eduskuntakaudella
käsitellyn, historian ensimmäisen liikuntapoliittisen selonteon ehdotuksista,
joiden tarkoitus on juurruttaa kotikuntoutus sekä muita kuntouttavia ja
liikuntaa edistäviä toimintatapoja osaksi ikäihmisten palveluja. 

– Liikuntapoliittinen selonteko paljasti, että nykyisin liikuntaa ja
liikkumista tukevien palveluiden ulkopuolelle jäävät todennäköisemmin ne, jotka
hyötyisivät liikunnasta eniten. Heitä olisivat muun muassa juuri
toimintakyvyltään heikkokuntoisimmat ikääntyneet, Sarkomaa muistuttaa. 

Ikäihmisten liikkumiskyvyn ongelmista kaksi kolmasosaa johtuu
liikunnan puutteesta ja vain kolmannes ikääntymisestä. Mitä
iäkkäämpi ihminen on, sitä todennäköisemmin hän tarvitsee tukea ja ohjausta
toimintakykynsä ylläpitämiseen. Sarkomaa haluaa, että liikuntaan
ja mahdollisuuteen ulkoilla ei saisi olla ikärajaa.

– On sietämätön epäkohta, että usein kotihoidon piirissä olevan
ikäihmisen kodin matot viedään useammin ulos kuin ihminen itse pääsee
ulkoilemaan. Liikunnan edistäminen ja kuntoutus pitäisi olla
vanhustenhuollon keskiössä. Vanhustenhuollossa on nykyistä enemmän
hyödynnettävä fysio- ja toimintaterapeuttien osaamista. Koko sote-henkilöstö on
saatava nykyistä vahvemmin mukaan liikunnan edistämiseen, Sarkomaa painottaa.

Sarkomaan
mielestä kaiken ikäisten liikunnan lisääminen on vaikuttava keino, kun
sote-kustannusten kasvua  halutaan taittaa ja ennen kaikkea lisätä
ihmisten hyvinvointia. Myös jokaisen kunnan on asiaan täysin välttämätöntä
herätä. Suomalaisten liikkumattomuuden kustannukset nousevan jopa kolmeen
miljardiin. Liikunta tekee hyvää ihmisille ja kansantaloudelle.

Lisätietoja: 

Sari Sarkomaa 050 511 3033

Ota kantaa