Helsingin kuntapolitiikan viikko 33

Blogi

Kaupunginhallituksen kokous peruutettiin liian vähäisen asiamäärän vuoksi. Lautakunnat aloittavat talousarviokäsittelyn. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan talousarvion 2020 loppusumma on noin 1,2 miljardia euroa. Lisäksi toimialalla on tehty 17 miljoonan euron arvoinen listaus panostuksista, jotka olisivat toiminnan tavoitteiden toteuttamiseksi tarpeen talousarvioehdotuksen lisäksi.

Tiistai 13.8.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Torstai 15.8.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Perjantai 16.8.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään talousarvioehdotusta vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosiksi 2020–2022. Asiaa jää pöydälle seuraavaan, 27.8. pidettävään kokoukseen. Talousarvioehdotuksen loppusumma kasvaa 3,8 % verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon. Menojen kokonaismäärän ennakoidaan vuonna 2020 olevan noin 1,2 miljardia euroa.

Väestöennuste on jossain määrin yllätyksellinen. Varhaiskasvatuksessa ennakoitu kokonaiskysyntä on noin 1 500 lasta vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Sen toteutuminen olisi harmillista, mutta parantaa toisaalta tietenkin päivähoitopaikan saamista. Perusopetuksessa oppilasmäärän arvioidaan kasvavan 1 000 oppilaalla ja lukiokoulutuksessa 200 opiskelijalla.

Talousarvioasiassa mielenkiintoisin on oikeastaan liite ja siinä B-osa (sivu 28), jossa kerrotaan, mihin toimenpiteisiin talousarviossa ei ole varauduttu. Tähän on koottu asioita, joita toimialalla pidetään tarpeellisina mutta jotka eivät ole mahtuneet raamiin. Tämä 17 miljoonan euron listaus on hyvä pohja poliitikoille budjettineuvotteluihin. Kaikki listalla olevat ovat tärkeitä asioita – toivottavasti saamme niitä mahdollisimman paljon mukaan talousarvioon.

Esityslistalla on tämän lisäksi lukuisa määrä valtuutettujen tekemiä talousarvioaloitteita, jotka kuuluu käsitellä talousarvion yhteydessä.   

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään HSL:n alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2020–2022. Siitä ilmenee mm., että HSL:n toiminta-aikana (2010-2018) joukkoliikenteen tarjonta on kasvanut noin 40 %, kun se lasketaan ajetuilla paikkakilometreillä. Samaan aikaan nousuina mitattu matkustajamäärä on kasvanut noin 19 %. HSL:n toimintamenojen on vuonna 2020 arvioitu olevan yhteensä 753,4 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2019 toteutumaennusteesta 7,0 milj. euroa (+ 0,9 %). Vuonna 2021 toimintamenojen arvioidaan olevat 772,5 milj. euroa ja vuonna 2022 779,4 milj. euroa. Lipputuloja arvioidaan vuonna 2020 kertyvän 377,3 milj. euroa, mikä olisi 0,4 % vähemmän kuin vuoden 2019 lipputulojen toteutumaennuste.

Lautakunta käsittelee myös toimialan digitalisaatio-ohjelmaa 2019-2022. Kehittämiskokonaisuuksia ovat digitaaliset palvelut yrityksille ja kumppaneille sekä kaupunkilaisille, älykäs, energiatehokas ja avoimen tiedon kaupunki-ympäristö, digitaalinen rakennetun ympäristön elinkaaren hallinta, digitaalinen kaksonen toiminnan perustana, kaupunkiympäristön yhteinen tieto ja toimiva ICT-arkkitehtuuri.

Käsittelyssä on myös esitys asuntolaivoille tarkoitetun 2446 neliömetrin suuruisen alueen varaamiseksi Asuntolaivurit ry:lle Kipparlahteen. Asuntolaivapaikkoja on asemakaavan mukaista kylkikiinnitystä käyttäen alusten koosta riippuen 5 – 6 kappaletta ja pelastuslaitoksen suosittelemaa peräkiinnitystä käyttäen noin 7 kappaletta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausunnon Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelmasta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 84 miljoonaa euroa ja sen pitäisi valmistua tammikuussa 2026.

Talousarvioehdotus vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022 on myös sote-lautakunnan listalla. Sosiaali- ja terveystoimialan menojen kokonaisraami kasvaa 4,6 % (96,4 milj. euroa) vuoden 2019 talousarviosta, missä merkittävimmät tekijät ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdan kasvu 57,6 milj. eurolla, HUS-kuntayhtymän maksuosuuden kasvu 21,2 milj. eurolla ja Apotin laskutusosuuden kasvu 19,8 milj. eurolla. Vuoden 2020 kokonaismenoraami on 2 205,5 milj. euroa eli suunnilleen puolet kaupungin kokonaisbudjetista.

 

Erinomaista uutta viikkoa!

 

 

Ota kantaa