Kokoomuksen Sarkomaa: suuritehoisimpien veneiden kuljettajilta vaadittava riittävä osaaminen 

Blogi

Tiedote 7.8.2019

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari
Sarkomaa kannattaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksonin (rkp) esitystä arvioida
isojen ja suuritehoisimpien veneiden kuljettajien taitovaateet. Sarkomaa pitää
viisaana luoda veneen kokoon ja tehoon kytketty tutkinto tai ajokortti isojen
veneiden kuljettajille.

Suomessa yli 24-metrisen huvialuksen kuljettajalla on oltava kansainvälinen
huviveneen kuljettajankirja. Tämä tarkoittaa, että ilman lupakirjaa voi
kuljettaa 23,9-metristä alusta, jossa on satojen hevosvoimien koneteho.
Sarkomaan mukaan tilanne ei ole tarkoituksenmukainen.

– Iso venekoko isolla teholla on vaarallinen yhdistelmä, jos
kuljettajalla  ei ole osaamista eikä ymmärrystä vesillä
liikkumisesta. Asia on vuosi vuodelta tärkeämpi, kun veneilijöiden määrä
on kasvanut ja vesillä on yhä isompia veneitä ja moottoreita, Sarkomaa toteaa.

Ruotsissa veneilykortti on pakollinen yli 12-metristen ja tietyn nopeuden
ylittävien veneiden kuljettajille. Myös muissa Pohjoismaissa ja Virossa on
samantyyppinen käytäntö. Sarkomaa pitää
tärkeänä, että hallitusohjelmassa luvatun liikenneturvallisuusstartegian
valmistelussa vesiliikenteen turvallisuustoimet nostetaan vahvasti esille ja
tehdään tarvittavat lainsäädäntöesitykset.

– Vesillä liikkuessa tarvitaan ennen kaikkea toisten kunnioittamista.
Vapauden vastapari on vastuu. Venekokojen ja konetehojen kasvaessa on 
osaamisessa oltava enemmän vaateita. Esimerkiksi soutuveneellä liikkujan ja
mittavan moottoriveneen kuljettajilta on voitava vaatia erilaisia asioita,
Sarkomaa jatkaa ja lisää, ettei pidä pakollista tutkintoa tai veneajokorttia
pienveneilijöille tarkoituksenmukaisena.

Sarkomaa muistuttaa, että ennaltaehkäisevään
vesiturvallisuustyön voimavarat ovat hyvin pieniä.

– Meripelastuseura tekee upeaa
vapaaehtoistyötä veneilijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Sen toiminnan
suurin rahoitus tulee kannattajajäseniltä jäsenmaksuista. Meripelastusseuran
tehtävien määrä on 10 viime vuodessa kaksinkertaistunut. Yhteiskunnan tuen
määrää on arvioitava niin, että alukset voidaan pitää valmiudessa ja vesillä,
Sarkomaa ehdottaa. 

On perusteltua, että liikenneministeriö yhdessä veneilyalan toimijoiden
kanssa arvioi toimet, joilla edistetään veneilyn turvallisuutta ja
vastuullisuutta. Turvallisuus liikenteessä syntyy yhteistyössä.

Lisätietoja

Sari Sarkomaa

puh. 0505113033

Ota kantaa