Elokuiset terveiset eduskunnasta

Blogi

Kokoomuksen eduskuntaryhmä
järjestäytyi vaalien jälkeen valitsemalla ryhmällemme uuden johdon. Oli ilo ja
kunnia tulla valituksi eduskuntaryhmämme ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. 

Kokoomus suuntaa oppositioon ensimmäistä kertaa 12 vuoteen.
Kokoomuksen on tehtävä rakentavaa uuden ajan oppositiopolitiikkaa. 

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa on
paljon hyviä asioita. Lähempi tarkastelu osoittaa, että monesta hyvästä
tavoitteesta puuttuu uskottava ratkaisu ja
rahoitus. Hallitusohjelma on ennemminkin toiveiden tynnyri kuin strateginen
ohjelma. Lopputuloksena on epätietoisuus mitä tavoitteista ylipäätään
aiotaan toteuttaa ja miten rahoittaa. 

Hallitusohjelman suurin
kysymysmerkki on se, miten työllisyystavoite aiotaan saavuttaa. Ohjelmassa ei
ole juurikaan keinoja vaan pallo on heitetty työmarkkinajärjestöille. Työllisyystavoite
ratkaisee niin hallituksen onnistumisen kuin maamme hyvinvoinnin. Edellisellä
eduskuntakaudella uusia työpaikkoja syntyi Lahden kaupungin asukasmäärän
verran. Jatkamme kokoomusvoimin oppositiosta työtä yrittäjyyden ja työllisyyden
vauhdittamiseksi.

On virhe,
että uuden hallituksen veropolitiikka lisää ahkerien suomalaisten
verotaakkaa. Työn verotuksen keventäminen on välttämätöntä työllisyyden ja
kannustimien vahvistamiseksi. Meidän tulisi verottaa vähemmän sitä, mitä
haluamme enemmän eli työtä ja enemmän sitä mitä haluamme vähemmän eli haittoja
ja päästöjä. Yhtä lailla on kevennettävä eläkkeiden verotusta. Ostovoiman
turvaaminen on erityisen tärkeää suurten elinkustannusten Helsingissä. 

Viime eduskuntakaudella oli iso pettymys,
että perheministeri Annika Saarikko pysäytti yksipuolisesti tekeillä
olleen perhevapaauudistuksen. Suomalaisten perheiden kannalta on tärkeää, ettei
tämä toistu. Hallitusohjelman reunaehdot perhevapaauudistukselle herättävät
huolta. Hyvä perhe­va­paa­uu­dis­tus huomioi lapsilähtöisesti perhei­den
moni­nai­set ti­lan­teet, kohte­lee erilaisia perheitä tasa­puo­li­sesti sekä
vahvistaa työl­li­syyttä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä jatkaa
tinkimättömästi työtä sen eteen, että lapsille ja perheille paras mahdollinen
perhevapaauudistus saadaan vihdoinkin tehtyä.

Viime eduskuntakaudella oppositio väitti kansanedustaja Krista
Kiurun (SDP) äänekkäällä johdolla, että hoitajamitoitus on laitettavissa
kuntoon heti ja yhdellä virkkeellä. Nyt kun Kiuru on vanhusten palveluista
vastaava ministeri, on puheet muuttuneet. Myös Rinteen
hallituksen ohjelmassa on kirjattu se, mitä kokoomus ennen vaaleja
hoitajamitoituksesta linjasi. Hoitajamitoituksen määrittely on tehtävä
huolellisesti, samalla kun uudistetaan vanhuspalvelulakia. Mitoituksen on
perustuttava ensisijaisesti ihmisen tarvitsemaan hoitoon. Kotihoito on otettava
huomioon ja on myös katsottava mistä hoitajat tulevat. SDP ja koko hallitus
pyörsivät oppositiopolitiikan esityksensä, joka jätti kylmästi syrjään sen,
että myös kotihoidossa on huutava pula hoitajista. Huolestuttavaa on, että
eduskunta ei ole toistuvasti kysymälläkään saanut yhtään selvää vastausta,
miten ja millä aikataululla Kiuru ministerinä ikäihmisten palveluiden epäkohtia
aikoo korjata.

Kokoomus jatkaa työtään oppositiossa sen eteen, että
vanhuspalvelulakia tiukennetaan niin, että inhimillinen ja hyvä hoito voidaan
turvata kaikille ikäihmisille. Ikäihmisten palveluiden sietämättömät puutteet
on korjattava viipymättä. Myös hoiva-alan houkuttelevuuden ja työhyvinvoinnin
lisäämiseen tarvitaan ripeitä toimia.

Olen
saanut paljon kyselyitä tulevan syksyn vierailuista eduskuntaan. Otan
mielelläni vastaan ryhmiä tutustumaan eduskuntaan sekä keskustelemaan
ajankohtaisista Helsingin ja politiikan kuulumisista. Vierailun varausta ja
järjestelyitä varten olethan yhteydessä sari.sarkomaa@eduskunta.fi
tai 050 511 3033. Kirjoitan kerran kuussa politiikan
kuulumisista. Voit laittaa minulle terveisiä tai tilata eduskuntakirjeeni
laittamalla minulle osoitteesi sähköpostitse sari.sarkomaa@eduskunta.fi.

Sari
Sarkomaa

helsinkiläisten
kansanedustaja

kolmen
lapsen äiti

Ota kantaa