koomuksen Grahn-Laasonen ja Sarkomaa: Hallituksen on päätettävä terapiatakuusta jo budjettiriihessä

Blogi

Tiedote
21.7.2019

Julkaisuvapaa heti

Koomus haluaa Suomeen pikaisesti terapiatakuun, joka varmistaa mielenterveyspalvelujen nopean ja yhdenvertaisen saatavuuden. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen ja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa vaativat hallitusta päättämään asiasta viivytyksettä, jo syksyn budjettiriihessä.

”Terapiatakuu ei voi jäädä odottamaan sote-uudistusta tai pahimmillaan jäädä
sen jalkoihin. Hallituksen pitää varmistaa hoitoonpääsy
mielenterveyspalveluihin nopeasti”, Grahn-Laasonen ja Sarkomaa vaativat.

Kokoomusjohto iloitsee siitä, että terapiatakuu-kansalaisaloite on kerännyt
tarvittavat 50 000 allekirjoitusta ja etenee eduskunnan käsittelyyn. 

”Kokoomus
kannattaa terapiatakuun tavoitteiden edistämistä lämpimästi. Teimme jo keväällä
oman esityksemme hoitotakuuajan huomattavasta lyhentämisestä ja
peruspalveluiden vahvistamisesta, sisältäen esityksen nopeammasta
mielenterveyspalveluihin pääsystä etenkin lapsille ja nuorille.
Mielenterveysongelmat ovat suurimpia syrjäytymisen syitä. Varmistamalla ajoissa
ja matalalla kynnyksellä saatava hoito voidaan ehkäistä suurempien ongelmien
syntymistä. Siksi kokoomus on esittänyt hoitotakuun tiukentamista”,
Grahn-Laasonen ja Sarkomaa sanovat.

Terapiatakuu
-kansalaisaloitteessa ehdotetaan lakimuutosta, jolla taataan kaikille nopea
pääsy hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon. Hoidon
tarve tulisi arvioida välittömästi apua haettaessa, ja hoito aloittaa kuukauden
sisällä tästä.

”Oikea-aikaisten
mielenterveyspalveluiden on oltava yhdenvertaisesti jokaisen niitä tarvitsevan
saatavilla. Kansalaisaloitteen ehdottama lakimuutos rakentaisi Suomeen
tehokkaan mielenterveyshoidon perustason. Satsaukset maksavat itsensä
moninkertaisesti takaisin, kun yhä useampi saa apua varhaisessa vaiheessa ja
mielenterveysongelmista johtuvat työpoissaolot vähenevät ja kalliin
erikoissairaanhoidon tarve pienenee”, Grahn-Laasonen ja Sarkomaa sanovat.

”Terapiatakuu
osuu suoraan yhteen sote-palveluidemme kipeimmistä kohdista. Erityisesti
yhdenvertaisuuden näkökulmasta muutos on kaivattu, sillä tällä hetkellä
mielenterveyspalvelut eivät ole tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Eroja on
alueellisesti, väestöryhmittäin ja diagnoosiryhmittäin, mutta merkittävin haaste
on viive palveluihin pääsyssä. Jonotusajat perusterveydenhuoltoon ja sieltä
edelleen erikoissairaanhoitoon ovat kestämättömiä ja eriarvoistavia.
Tarvitsemme kipeästi toimia, jotta mielenterveyspalveluihin pääsee
yhdenvertaisesti, oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä”, Grahn-Laasonen ja
Sarkomaa sanovat.

 Lisätietoja:

Sanni
Grahn-Laasonen, 050 462 6614

Sari
Sarkomaa, 050 511 3033

Ota kantaa