Kokoomuksen Sarkomaa: Tuettu hoivavapaa tukemaan omaisistaan huolehtivien työssäkäyntiä

Blogi

Tiedote 5.7.2019Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja,
kansanedustaja, Sari Sarkomaa kirittää hallitusta valmistelemaan
lakiesityksen tuetusta hoitovapaasta  tukemaan omaisistaan
huolehtivien työssäjaksamista. 

Tuettu hoivavapaa olisi tarkoitettu tilanteisiin,
jossa työntekijä hoitaa omaistaan tai läheistään
tilapäisesti. Tarpeita voi tulla esimerkiksi iäkkään vanhemman leikkauksen
jälkeen tai vaikka lähiomaisen saattohoitoa varten.

Vanhushoivan tilanteet voivat muuttua äkillisesti,
jolloin omainen joutuu jäämään yllättäen työstä pois hoitaakseen ja
järjestelläkseen hoidettavansa asioita.

Tuettu hoivavapaa tukisi työssä pysymistä. 
Läheisen vakava sairastuminen tai vanhuuden sairauksiin liittyvä hoivan ja
huolenpidon tarve voivat lisätä hoivaroolissa olevan henkilön todennäköisyyttä
jäädä ennenaikaisesti pois työstä, lisätä syrjäytymisen ja köyhtymisen
riskiä. 

Omaishoitajana toimii eri ikäisiä ihmisiä. Toimia tarvitaan
mahdollistamaan ansiotyön ja omaishoitajan vaativan tehtävän yhdistäminen.
Esimerkiksi vaikeasti vammaista lasta hoitaville työssäkäyvällä vanhemmille
tuettu hoivavapaa olisi hyvin tervetullut. Siinä olisi vanhemman mahdollista
tuetusti jäädä hoitamaan läheistään ja saada sairausvakuutuksesta määräaikaista
korvausta. Näin yllättävissä tai haastavimmista vaiheissa voisi olla työstä
tuetusti pois.

Hoivavapaalle on ollut mahdollista jäädä jo vuodesta
2011, mutta siihen ei saa taloudellista tukea. Läheisen hoitaminen kotona ei
ole ollut kaikille halukkaille taloudellisesti mahdollista. Pahimmassa
tapauksessa sairastunutta perheenjäsentä hoitamaan jäävä joutuu turvautumaan
itsekin sairauslomaan. Tällainen menettely on kestämättömän kallis ja
epäinhimillinen.

Tuetun hoivavapaan malli tulee Ruotsista, jossa työntekijän on
mahdollista tuetusti jäädä hoitamaan sairastunutta läheistään. Ruotsissa
työntekijä voi saada määräaikaista korvausta sairausvakuutuksesta.

Tuettu hoivavapaa lisäisi omaisistaan huolehtivien
valinnanmahdollisuuksia ja edistäisi osaltaan ikääntyvän Suomen
työllisyysastetta.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa
050 511 3033

Ota kantaa