Kokoomuksen Sarkomaa: Hallituksen on herättävä hukkuvien saimaannorppien hätään

Blogi

TIEDOTE 4.7.2019
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan eläinsuojeluryhmän
jäsen Sari Sarkomaa vaatii maa- ja metsätalousministeri Jari Lepältä
(kesk.) ja ympäristöministeri Krista Mikkoselta (vihr.) nopeita toimia
uhanalaisen saimaannorpan suojelun tehostamiseksi. Sarkomaa vaatii, että
ministerit säätäisivät verkkokalastuskiellon heinäkuun loppuun asti. 

Sarkomaa pitää tärkeänä, että maa- ja
metsätalousministeri perustaisi suojelun vahvistamiseksi saimaannorppa- ja
kalastustyöryhmän, joka on aiemminkin valmistellut uutta kalastusasetusta.

Nyt heinäkuun aikana on verkkoihin takertuneita
saimaannorppia hukkunut jo ainakin neljä. Tämän lisäksi todellinen
vuosittainen kuolleisuus on arviolta lähes kolme kertaa suurempi kuin havaitut
tapaukset.

Sarkomaa muistuttaa ministereitä norppa-asetukseen
liitetystä lausumasta, joka sovittiin Kokoomuksen esityksestä norppakannan ja
erityisesti kuuttien henkivakuutukseksi vuonna 2016. Lausumassa sovittiin, että
säädetyt kalastusrajoitukset ovat erityistarkkailussa. Hallituksen
on tarkennettava asetusta uudelleen, mikäli esimerkiksi pyydyskuolemien määrä
kasvaa.

”Ministereiden on vahvistettava norppien
henkivakuutusta. Hallituksen on tarkennettava asetusta näiden pyydyskuolemien
valossa. Ympäristöministeri Mikkonen on ainoastaan luvannut keskustella asiasta
ministeri Lepän kanssa. Kaikki tarvittava työ on jo valmiina, joten
keskusteluiden on käännyttävä teoiksi jo tämän viikon kuluessa”, Sarkomaa
toteaa.

Sarkomaa olisi laajentanut vuonna 2016 voimaan
astuneen verkkokalastuskiellon jatkumaan heinäkuun
loppuun asti. Samoilla linjoilla oli myös moni asiantuntija. 

”Kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on siirtynyt heinäkuulle ja että
kuuttien kuolleisuus kalanpyydyksiin suhteessa kannan kokoon ei ole
oleellisesti vähentynyt. Verkkokalastuskiellon laajentamiselle heinäkuun
loppuun on kaikki perusteet”, Sarkomaa summaa.

Lisätietoja:
Sari Sarkomaa
050 511 3033

Ota kantaa