Kokoomuksen Sarkomaa: diabeteksen hoidon yhdenvertaisuudessa tarvitaan jättiloikka

Blogi

Tiedote 28.7.2019

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja,
kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää välttämättömänä, että Suomessa tehostetaan
diabeteksen hoitoa.  Terveydenhuollon uudistamisessa on erityinen tarve
vahvistaa ennaltaehkäisyä, peruspalveluja sekä etenkin kehittää laajojen
kansansairauksien, kuten diabeteksen hoidon laatua.

Sarkomaa pitää hälyttävänä, että Suomessa
diabeteksen hoitotulokset eivät vastaa nykyaikaisen hoidon ja tekniikan antamia
mahdollisuuksia. Diabeteksen hoidossa tarvitaan jättiläisloikka eteenpäin,
niin, että uusin teknologia saadaan yhdenvertaisesti tukemaan hyvää hoitoa ja
hoitotasapainoa.

”On vakava tosiasia, että Suomessa
diabeteksen hoitovälineiden saatavuus on räikeän epätasa-arvoista. Diabetesta
sairastavien on vaikea saada kudossokerin sensorointia ja insuliinipumppuja.
Tyypin 2 diabetesta sairastavien kohdalla verensokeriliuskojen jakelua on
rajoitettu voimakkaasti. Hoitotarvikkeita tulisi tarjota lääketieteellisin
perustein yhdenvertaisesti Käypä hoito -suositusta noudattaen. Oikeusasiamieskin
on kantelun johdosta asiaan hiljattain kiinnittänyt vakavaa huomiota”,
Sarkomaa sanoo. 

”Sensorointiteknologian nykyistä
laajemmalla käyttöönotolla on saavutettavissa parempaa elämänlaatua ja apua
omahoitoon. Sen kustannukset maksavat itsensä takaisin lisäsairauksien
vähentyessä”, Sarkomaa sanoo.

Diabeteksen hoidon puutteet tulevat kalliiksi
taloudellisesti ja inhimillisesti. Suomessa vain 20 prosenttia tyypin 1
diabetesta sairastavista ja 70 prosenttia tyypin 2 diabetesta sairastavista
pääsee hoitotavoitteeseen. Huono hoitotasapaino altistaa vähitellen syntyville
lisäsairauksille. Lisäsairaudet aiheuttavat inhimillistä kärsimystä ja
toimintakyvyn menetystä, ja niiden hoitaminen tulee paljon kalliimmaksi kuin
itse diabeteksen. Terveydenhuollon kokonaiskustannuksista diabetes vie noin 15
prosenttia. Diabetesliiton ja Tampereen yliopiston kustannustutkimuksen mukaan
lisäsairauksien ehkäisyllä voitaisiin saavuttaa yli 550 miljoonan euron
vuotuiset säästöt.

”Diabeteksen hoito on järjestettävä niin,
että hoitotulokset paranevat. Tyypin 1 diabeteksen ja vaativan tyypin 2
diabeteksen hoito tulisi keskittää osaamiskeskuksiin ja -verkostoihin
ammattilaisten riittävän osaamisen ylläpitämiseksi”, Sarkomaa sanoo.

”Elintavat vaikuttavat useisiin
sairauksiin, mutta diabeteksessa perintötekijät määräävät aika paljon. Meillä
suomalaisilla se on geeneissä. On täysin välttämätöntä, että jokaisella
suomalaisella on yhdenvertainen pääsy oikea-aikaisesti perusterveydenhuoltoon.
Siksi kokoomus on esittänyt palveluiden saatavuuden parantamista hoitotakuun
määräaikoja tiukentamalla ja palvelusetelilainsäädäntöä uudistamalla”,
Sarkomaa sanoo.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

050 511 3022

Ota kantaa