Rinteen hallituksen työeläkkeiden leikkauskaavailut tyrmättävä

Blogi

Pääministeri
Rinteen hallitus kaavailee SDP:n vaalilupauksen ”vappusatasen” lunastamiseksi
työeläkkeiden leikkaamista. Sairaanhoitajien ja opettajien työllään
ansaitseminen eläkkeiden leikkaamisselvitykset on tyrmättävä alkuunsa. Ahkerien
suomalaisten on voitava luottaa, että heidän työllään ansaitsemiaan eläkkeitä
ei käytetä vaalilupauksien rahoittamiseen.

Rinteen
hallitusohjelman mukaan käynnistetään kolmikantainen selvitys siitä, miten
työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa pienimmillä työeläkkeillä
olevien asemaa. Tämän selvityksen osana on tarkoitus tutkia keinoja, joiden
avulla voitaisiin nostaa alle 1 400 euron työeläkkeitä nettomääräisesti 100
eurolla työeläkemaksuja nostamatta. Ehdotus on käsittämätön.
Eläkejärjestelmässä ei ole olemassa ylimääräisiä euroja, joilla korotus
voitaisiin tehdä. Esitys tarkoittaisi työeläkkeiden leikkaamista. 

Hallitusohjelman
kirjaus tarkoittaisi sitä, että pienempiä työeläkkeitä nostettaisiin suurempien
eläkkeiden kustannuksella. 

Rinteen
hallituksen kaavailu murentaisi työeläkejärjestelmän kestävyyttä, oikeudenmukaisuutta
ja luotettavuutta. Työeläkejärjestelmä on rakennettu ansiosidonnaisuuden
periaatteelle niin, että eläke määräytyy kaikille yhdenvertaisin säännöin
työllä ansaittujen tulojen mukaan. Järjestelmän tulee olla reilu kaikille.
Rinteen hallituksen kaavailut rikkoisi nämä periaatteet ja siten koko
työeläkejärjestelmän uskottavuuden.

Järjestelmää
ei ole rakennettu, eikä voida rakentaa tuloerojen tasaamiseen. Tämä myös murtaisi
koko järjestelmän perusperiaatteet. 

Ehdotus
on vaarallinen myös siksi, että ilman sitäkin eläkejärjestelmä kohtaa haasteita
väestön ikärakenteen, alhaisen syntyvyyden ja riittämättömän työllisyysasteen
vuoksi. Jos vaalilupauksen rahoittamiseksi ei leikattaisi maksussa olevia
eläkkeitä niin silloin leikattaisiin lastemme ja lapsenlapsiemme eläkkeitä.
Molemmat vaihtoehdot ovat mahdottomia. Vaalilupauslaskun maksattaminen
lapsillamme on kestämätön ajatus.

Eläkeläisköyhyys
on vakavasti otettava tosiasia. Sitä ei kuitenkaan voida korjata
työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä tai periaatteita
murentamalla, vaan muilla keinoilla. Työllisyysasteen nostaminen on kaiken
perusta. Tärkeitä toimia ovat mm hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden
turvaaminen, verotuksen ja asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä oikein mitoitettu
asumistuki ja lääkekorvaukset.

Työeläkejärjestelmä
ei saa olla lyhytnäköisten, hätiköityjen ja perusteettomien lupausten armoilla.
Hallituksen on peräännyttävä yrityksestä leikata työeläkkeitä.

Sari
Sarkomaa

helsinkiläisten
kansanedustaja

kolmen
lapsen äiti

Ota kantaa