Kokoomuksen Sarkomaa: Rinteen hallituksen työeläkkeiden leikkauskaavailut tyrmättävä

Blogi

Tiedote 27.6.2019

Julkaisuvapaa heti

Kansanedustaja Sari Sarkomaa tyrmää blogissaan
työeläkkeisiin kohdistuvat leikkausselvitykset. Pääministeri Rinteen hallitus
kaavailee SDP:n vaalilupauksen ”vappusatasen” lunastamiseksi työeläkkeiden
leikkaamista. Rinteen hallitusohjelman mukaan käynnistetään kolmikantainen
selvitys siitä, miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa
pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa. Tämän selvityksen osana on tarkoitus tutkia
keinoja, joiden avulla voitaisiin nostaa alle 1 400 euron työeläkkeitä
nettomääräisesti 100 eurolla työeläkemaksuja nostamatta.

”Ehdotus on käsittämätön. Eläkejärjestelmässä ei ole
olemassa ylimääräisiä euroja, joilla korotus voitaisiin tehdä. Esitys
tarkoittaisi työeläkkeiden leikkaamista. Sairaanhoitajien ja opettajien
työllään ansaitseminen eläkkeiden leikkaamisselvitykset on tyrmättävä alkuunsa.
Ahkerien suomalaisten on voitava luottaa, että heidän työllään ansaitsemiaan
eläkkeitä ei käytetä vaalilupauksien rahoittamiseen”, Sarkomaa painottaa.

Hallitusohjelman kirjaus tarkoittaisi sitä, että pienempiä
työeläkkeitä nostettaisiin suurempien eläkkeiden kustannuksella. Sarkomaa
toteaa, että Rinteen hallituksen kaavailu murentaisi työeläkejärjestelmän
kestävyyttä, oikeudenmukaisuutta ja luotettavuutta.

”Työeläkejärjestelmä on rakennettu ansiosidonnaisuuden
periaatteelle niin, että eläke määräytyy kaikille yhdenvertaisin säännöin
työllä ansaittujen tulojen mukaan. Järjestelmän tulee olla reilu kaikille.
Rinteen hallituksen kaavailut rikkoisivat nämä periaatteet ja siten koko
työeläkejärjestelmän uskottavuuden. Järjestelmää ei ole rakennettu, eikä voida
rakentaa tuloerojen tasaamiseen, tämä murtaisi koko järjestelmän
perusperiaatteet”, Sarkomaa toteaa.

Ehdotus on Sarkomaan mukaan vaarallinen myös siksi, että
ilman sitäkin eläkejärjestelmä kohtaa haasteita väestön ikärakenteen, alhaisen
syntyvyyden ja riittämättömän työllisyysasteen vuoksi.

”Jos vaalilupauksen rahoittamiseksi ei leikattaisi maksussa
olevia eläkkeitä niin silloin leikattaisiin lastemme ja lapsenlapsiemme
eläkkeitä. Molemmat vaihtoehdot ovat mahdottomia. Vaalilupauslaskun
maksattaminen lapsillamme on kestämätön ajatus”, Sarkomaa huomauttaa.

Sarkomaa painottaa, että eläkeläisköyhyys on vakavasti
otettava tosiasia. Sitä ei kuitenkaan voida korjata työeläkejärjestelmän
rahoituksellista kestävyyttä tai periaatteita murentamalla, vaan muilla
keinoilla.

”Työllisyysasteen nostaminen on kaiken perusta. Tärkeitä
toimia ovat mm hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden turvaaminen, verotuksen ja
asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä oikein mitoitettu asumistuki sekä
lääkekorvaukset”, Sarkomaa päättää.

Lisätietoja: Kansanedustaja Sari Sarkomaa, puh. 050 511
3033

Ota kantaa