Kokoomuksen Sarkomaa: Kutistuuko vappusatanen keskikesän kympiksi?

Blogi

Tiedote 25.6.2019.
Julkaisuvapaa heti

Hallitusohjelman mukaan pääministeri Rinteen
hallitus aikoo korottaa alle tuhannen euron eläkkeitä nettomääräisesti noin 50
euroa. Korotus tehdään hallitusohjelman mukaan Kelan kansaneläkkeisiin ja
takuueläkkeisiin. Rahaa tähän on varattu 183 miljoonaa euroa. Sarkomaan mukaan
hallituksen laskelmissa on kuitenkin ongelmia.

”Kokoomus pitää tärkeänä eduskuntakauden aikana
löytää keinoja turvata eläkeläisten ostovoima ja turvata kaikille ikäihmisille
laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut”, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Sari
Sarkomaa.

Eläkejärjestelmän rakenne on sellainen, että jos
korotetaan alle tuhannen euron eläkkeitä, korotus koskee myös suurempia
eläkkeitä. Sarkomaan mukaan tämä nostaa korotuksen tuomia kustannuksia. Kelan
päämatemaatikko Isolankilan (HS 24.6.2019) mukaan hallituksella on kolme
vaihtoehtoa toteuttaa hallitusohjelman lupaus. Joko rikkoa nykyinen
eläkejärjestelmä ja luoda uusi eläkemuoto, lisätä rahaa tai tinkiä korotuksen
suuruudesta.

”On pakko kysyä, onko edessä taas luvatun
eläkekorotuksen leikkaus? Nyt on täysin epäselvää, toteutuuko pienempien
eläkkeiden 50 euron korotus. Ennemminkin näyttää siltä, että korotus kutistuu
entisestään. Näyttää siltä, että eläkkeiden korotusta on valmisteltu
hallitusneuvotteluissa ilman asiantuntijoiden kuulemista”, Sarkomaa ihmettelee.

Lisätalousarviossa hallitus esittää Kelalle 5,5,
miljoonan euroa pienten eläkkeiden ja muiden etuuksien korotuksen toimeenpanon
valmisteluun. Sarkomaa huomauttaa, että eduskunta ei ole kuitenkaan saanut
vielä tarkempia esityksiä eläkelulupauksen toteuttamisen vaatimista muutoksista
eikä niiden toimeenpanon vaatimista rahatarpeista.

”Hallituksen esittämistä lisämäärärahoista kaikki kuluvat
etuushallintoon ja -byrokratiaan. Euroakaan ei esitetä suoraan
avuntarvitsijoille”, Sarkomaa huomauttaa.

”Ennen eduskuntavaaleja ja vielä
hallitustunnustelijan aikaan Rinne lupasi sadan euron nettomääräisesti
korotuksen alle 1400 euron eläkkeisiin. Hallitusneuvotteluissa lupauksesta
tingittiin. Hallitukselta olisi nyt syytä suoraselkäisesti kertoa, miten asian
laita todellisuudessa on”, Sarkomaa päättää.

Lisätietoja:
Sari Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Ota kantaa