Kokoomuksen Sarkomaa: Kelan hallinto remontoitava perusteellisestä tällä eduskuntakaudella

Blogi

TIEDOTE 19.6.2019

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen
kansanedustaja ja Kelan valtuutettujen puheenjohtaja Sari Sarkomaan pitää
välttämättömänä Kansaneläkelaitosta koskevan aikansa eläneen lainsäädännön
päivittämistä 2020-luvulle.

”On
hyvä, että hallitusohjelma sisältää kirjauksen Kelan hallinnon ja sen
järjestämien palveluiden toimivuuden selvittämisestä. Selvittely ei riitä vaan
Kela- lain uudistaminen on ministeriössä laitettava viipymättä käyntiin.”,
Sarkomaa toteaa.

Kelan
valtuutetut ovat aktiivisesti ajaneet Kelan hallinnon uudistamista ja
teettäneet pohjatyötä lain uudistamiseksi. Kelan valtuutettujen
selvityshenkilöryhmällä teettämän raportin yksimieliset
esitykset toimenpiteistä Kelaa koskevan lainsäädännön ajantasaisuuden
edistämiseksi on otettava valmistelun pohjaksi.
 Kelan
valtuutettujen esittämä parlamentaarinen työryhmä on viisasta nimetä Kelan
hallintouudistusta vauhdittamaan, niin että nykyinen eduskunta ehtii
tarvittavat lait käsitellä.

”On vakava
tosiasia, että Kelaa koskeva lainsäädäntö ja siinä säädetyt toimivaltasuhteet
eivät vastaa nykyaikaa eivätkä hyvän hallinnon periaatteita. Lakia on
uudistettava niin, että jatkossa Kelan johtajat nimittäisi tasavallan
presidentin sijaan Kelan hallitus määräajaksi. Muutos toteuttaisi hyvän
hallinnon keskeisimpiä periaatteita ja selkeyttäisi Kelan monin osin aikansa
eläneen johtamisjärjestelmän lisäksi hallituksen ja pääjohtajan nykypäivään
täysin vierasta toimivaltasuhdetta,” Sarkomaa toteaa.

”Uudistus on
välttämätön myös siksi, että Kelan lainsäädäntö ja toiminta vastaisivat
kattavasti valtion hallinnon periaatteita. Ei esimerkiksi ole mitään
syytä, miksi Kelan johtajat nimetään eläkevirkoihin. Myös Kelan hallituksen
kokoonpanoa ja tehtäviä on syytä uudelleenarvioida sekä Kelan toimialalla
toimivien ministeriöiden ohjausta suhteessa Kelaan,” Sarkomaa linjaa.

Sarkomaa
muistuttaa, että Kelan johto sai valtuutetuilta pyynnön valmistella
Kela-lain kiireellisimmät muutostarve-esitykset. Tämä pykälämuutoslista meni
valtuutettujen toimesta ministeriöön jo vuonna 2017. Listassa
oli mm pykälämuutosehdotuksia, jotta laki vastaisi jo Kelan tekemiä
uudistuksia.

”Kela on läsnä monin tavoin lähes jokaisen suomalaisen arjessa. Kelan laadukkaiden toimintaedellytysten turvaaminen on keskeistä ihmisten elämän ja koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kannalta. Kelassa on osaava henkilöstö, joka tekee vaativaa työtä. Henkilöstö ansaitsee selkeän johtojärjestelmän. Kansaneläkelaitoksesta annettua laki on kokonaisuudessaan remontoitava, jotta se mahdollistaa Kelan toiminnan kehittämisen ja toimimisen nykypäivän vaateita vastaavasti,” Sarkomaa päättää.

Lisätietoja:

Sari
Sarkomaa 0505 511
3033

Ota kantaa