Kokoomuksen Sarkomaa: Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen kiellettävä erillislailla

Blogi

Tiedote 8.6.2019

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa on tyytyväinen, että
kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi erillislailla on
saapunut eduskuntaan. Sarkomaa on toistuvasti esittänyt tyttöjen ja naisten
sukupuolielin silpomisen kieltämistä erillislailla
. Viime syksynä hän jätti
aiheesta toimenpidealoitteen.

”Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen täyttää rikoslaissamme
pahoinpitelyn tunnusmerkit. Se ei riitä tyttöjen suojelemiseksi. Tyttöjen
sukuelinten silpomisen kieltävä laki on tärkeä, sillä se antaa selkeän
signaalin, ettei käytäntöä virallisesti hyväksytä Suomessa,” Sarkomaa toteaa.

Muissa Pohjoismaissa tyttöjen sukuelinten silpominen on
selkeästi kielletty erillislailla. Vanhemmat eivät välttämättä näe tyttöjen
ihmisoikeuksia loukkaavaa ja terveyttä vaarantavaa silpomista räikeänä
pahoinpitelynä vaan osana perinnettä ja lapsensa suojelua. Silpomisen uhan alla
olevat tytöt eivät aina osaa hakea apua tai tehdä rikosilmoitusta toiminnasta,
jota ei ole erikseen laissa kielletty. Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltävä
erillislaki toimisi tukena terveydenhoitohenkilökunnalle ja viranomaisille,
joiden tehtävä on suojella lapsia. Erillislailla olisi mahdollista määritellä
nykyistä selkeämmin silpomisen uhrin asemaa, esimerkiksi voitaisiin määritellä
terveydenhoitohenkilökunnalle selvä velvollisuus teoista ilmoittamiseen, jotta
teot saadaan varmasti tutkittavaksi. Jokaisella tytöllä ja naisella on
oikeus päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan.

Istanbulin sopimus velvoittaa Suomea ja päättäjiä nykyistä
tiukempiin toimiin tyttöjen suojelemiseksi. Myös nopeasti yli 60 000
allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite kertoo kansan olevan vahvasti
erillislain puolella.

Sarkomaa on tyytyväinen
siitä, että edellisellä hallituskaudella oikeusministeri Häkkänen edisti useita
toimia lasten väkivalta- ja seksuaalirikosten torjumiseksi ja rangaistusten
kiristämiseksi. Häkkäsen aloitteesta eduskunta päätti vihdoin kieltää
lapsiavioliitot ja laadittiin myös toimintaohjelma estämään tyttöjen ja naisten
sukuelinten silpomista. Sarkomaa esittää, että Rinteen hallitus jatkaa Häkkäsen
aloittamaa kiitettävää työtä lasten koskemattomuuden turvaamiseksi.

 

”Toivoa antavaa on hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan hallitus
turvaa resurssit sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön. Osana tätä työtä
edellytän, että tyttöjen sukuelinten silpomisen kielletään erillislailla
pikimmiten,” Sarkomaa päättää.

Lisätietoja

Sari Sarkomaa, 050 511 3033

Ota kantaa