Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeen käynnistäminen (6.6.2019)

Blogi

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin 5.6. aloitteeni ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) hankkeen käynnistämisestä. Vastauksessa aloitteeseen on esitetty useita hyviä asioita HYTEn edistämiseksi toiminnassa. Helsinkiin ollaan luomassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyörakenteita lopultakin. Niitä olen ehdottanut  jo lähes 10 vuotta sitten, jotta ennakoivien palvelujen vahvistaminen ja kehittäminen etenisi.

Vastauksen mukaan näyttää siltä, että HYTE-toiminta tulisi olemaan aiempaa systemaattisempaa ja koordinoidumpaa – kuten aloitteessani edellytin. Aiemminkin meillä on ollut ikääntyneille hyviä tavoitteita Stadin ikäohjelmassa, mutta toteutus ei käsitykseni mukaan ole ollut riittävän järjestelmällistä.

On hyvä, että tähän aloitevastaukseen on koottu kaikkien toimialojen vastaukset. Aiemmin HYTE on helposti mielletty sosiaali- ja terveystoimen (sote) tehtäväksi. Toki soten palveluilla on siinä tärkeä osuus varsinkin ikääntyneille. Esim. soten ennakoivia palveluja ja kuntoutusta on syytä vahvistaa edelleen, mutta muiden toimialojen merkitys on suuri ihmisten arkielämän sujumisessa.

Ikääntyneillä hyvinvoinnin ja toimintakykyisyyden lähtökohtana on asumisen ja ympäristön toimiva kokonaisuus – sen kaupunkiympäristötoimiala on vastauksessaan maininnutkin. Esteetön asunto, palveluja lähellä ja liikennejärjestelyjen toimivuus ovat merkittäviä päivittäisten toimien sujumisen kannalta. Esim. bussipysäkkien sijoittelu voi olla este tai mahdollisuus kodin ulkopuolisiin tapahtumiin pääseksi.

Monipuolisia palvelukeskuksia sekä niiden yhteyteen rakennettavaa senioriasumista tarvitaan lisää. Nyt niitä onkin soten rakentamisohjelmassa esitetty. Toivottavasti ne myös etenevät jatkokäsittelyssä. Soten rakennushankkeita lienee hidastanut maakunta-sote -valmistelu viime vuosina.

Tarvitaan myös ikääntyneille sopivia liikunta- ja kulttuuripalveluja. Kaikenpuolisen liikkumisen lisääminen onkin nostettu uuden HYTE-organisaation pilottihankkeeksi.

Vastauksessa aloitteeseeni on ansiokkaasti nostettu eri toimialojen osuuksia ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Ikääntyneiden HYTE-kokonaisuudessa olisi jatkossa hyvä käsitellä lisäksi julkisen liikenteen osuutta. Ikääntyneiden osallistumista siihen moninaiseen toimintaan, jota kaupungissa järjestetään, kannattaa tukea. Joukkoliikenteellä ja sen maksuilla on suuri merkitys useille niille eläkeikäisille, jotka kykenevät omatoimisesti matkustamaan. Muille tarvitaan kuljetuspalveluja.

Toivottavasti kaikki toimialat jatkossa huomioivat ikääntyneiden tarpeet ennakoiden – se on myös kaupungin etu. Kuten olen aloitteessani esittänyt, ikääntyneen väestön määrä ja osuus kasvaa Helsingissä nyt ja vielä muutaman vuosikymmenen ajan väestöennusteiden mukaan. Siksi ennakoivilla toimilla ja palveluilla on suuri merkitys sille, miten varmistamme ikääntyneille kaupunkilaisille hyvinvointia, mielekkään ja turvallisen elämän sekä tuemme toimintakyvyn säilymistä ja itsenäistä selviytymistä.

The post Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hankkeen käynnistäminen (6.6.2019) appeared first on Seija Muurinen.