Kokoomuksen Sarkomaa: Ihmisten palvelut vaarassa hukkua hallintohimmelin alle?

Blogi

Tiedote 3.6.2019

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaan mielestä
sosiaali- ja terveyspalveluiden sisällön kehittäminen on vaarassa jäädä
maakuntahallinnon jalkoihin. On valtava pettymys ja vaaran paikka, että
hallitusneuvotteluissa ei kyetty selkeästi päättämään kumpi on tärkeämpää
hallinto vai ihmisten palvelut. Sarkomaa vetoaa hallitukseen, että se
keskittyisi ihmisten palveluiden vahvistamiseen.

”Kokoomus on esittänyt, että sosiaali- ja terveyspalveluita
tulisi kehittää kaupunkien ja kuntien kanssa yhteistyössä nykyisen
lainsäädännön pohjalta. Näin päästäisiin välittömästi parantamaan ihmisten
palveluita ja voitaisiin kohdentaa voimavaroja nimenomaan palveluiden
saatavuuden parantamiseen uuden sote-hallinnon ja verotuksen valmistelun
sijaan”, Sarkomaa sanoo.

”Esitimme kokoomuksen mallissa palveluiden saatavuuden
parantamista hoitotakuun määräaikoja tiukentamalla ja
palvelusetelilainsäädäntöä uudistamalla. Hienoa, että nämä tavoitteet ovat
mukana myös Rinteen hallitusohjelmassa”, Sarkomaa toteaa.

Sarkomaa alleviivaa, että yhdenvertainen itsemääräämisoikeus
ja sujuvat palveluketjut voidaan turvata koko maassa tekemällä palvelusetelin
myöntämisestä velvoittavampaa ja valtakunnallisesti yhdenmukaista. Tämä on
tärkeää etenkin vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa ja
kotihoidon palveluissa. Myös henkilökohtainen budjetti on viisasta ottaa
kattavasti ja sitovasti käyttöön paljon palveluita tarvitsevien turvaksi.

”Olen tyytyväinen, että kokoomuksen avaamaa tietä ihmisten
itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden vahvistamiseksi on luvattu jatkaa”,
Sarkomaa sanoo. 

”Huolena on hoitotakuun tiukentamiseen varatun määrärahan
riittävyys ja miten hallitus on valmis hyödyntämään palvelutuottajien
monipuolisuuden laadukkaaseen hoitoon pääsyn varmistamiseksi. Palveluiden
asiakaslähtöisyyden kehittymiseksi on tärkeää, että palveluntarjoajina ovat
myös yksityinen ja kolmassektori julkisen rinnalla”, Sarkomaa sanoo.

Sarkomaa pitää perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden
sisällön sekä maakuntahallintorakenteen yhtäaikaista kehittämistä haastavana
yhtälönä. Kaatuneista sote- yrityksistä pitäisi osata ottaa oppia. Kärsijöinä
ovat sote-palveluita tarvitsevat ihmiset ympäri Suomen.

”Olemme jo nähneet, kuinka massiivisen hallintouudistuksen
valmistelu työllistää ja syö voimavaroja laadukkaalta lainsäädännön
valmistelulta. Huolena on, että tarpeellisia uudistuksia ihmisten palveluihin
ei saada samaan aikaan toteutettua. On myös kysyttävä, mitä kannustimia
kunnilla tai kuntayhtymillä on kehittää toimintaansa, kun samaan aikaan ne
odottavat palveluiden järjestämisvastuun siirtymistä maakunnille”, Sarkomaa
päättää.

Lisätietoja

Sari Sarkomaa, 050 511 3033

Ota kantaa