Translaki uudistettava pikaisesti

Blogi

Tänään 17. toukokuuta vietetään kansainvälistä homo- ja transfobian vastaista päivää. Päivän tarkoituksena on muistuttaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemasta syrjinnästä. Elämme valitettavasti maailmassa, jossa kaikkien ihmisten tasa-arvoiset oikeudet eivät ole itsestäänselvyyksiä.

Sukupuoli, ikä, seksuaalinen suuntautuminen, terveydentila, etninen alkuperä tai sosiaaliset lähtökohdat eivät saa määrittää ketään tai vaikuttaa ihmisen tulevaisuuteen. Ne eivät myöskään saa vaikuttaa siihen, miten ihminen kohdataan, miten häntä kohdellaan ja miten häneen suhtaudutaan. Jokainen meistä on yhtä tärkeä ja arvokas. Jokainen ansaitsee tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti aina ja kaikkialla.

Viime vaalikaudella Suomessa otettiin tärkeitä askelia tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistämiseksi. Tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan maaliskuussa 2017. Helmikuussa 2018 eduskunta hyväksyi uuden äitiyslain, joka puolestaan astui voimaan tänä keväänä. Kaikilla suomalaisilla on nyt yhdenvertainen oikeus solmia avioliitto ja naispareille syntyvien lasten vanhemmuus voidaan tunnustaa jo neuvolassa. Aikaisemmin vanhemmuuden tunnustaminen vaati perheen sisäisen adoptioprosessin läpikäymisen. Seuraava askel tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tiellä on translain perinpohjainen uudistaminen.

Nykyinen translaki ei kunnioita transihmisten ihmisoikeuksia tai itsemääräämisoikeutta. Suomi on viimeinen Pohjoismaa, jossa on edelleen voimassa vaatimus pakkosterilisaatiosta sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtona. Tämä on räikeässä ristiriidassa tasa-arvopyrkimystemme kanssa.

Myös YK on vaatinut Suomelta translain muuttamista. Toistaiseksi Suomi ei ole tähän vaatimukseen reagoinut. Tulevan hallituksen tärkeimpiä tehtäviä onkin varmistaa, että tasa-arvo toteutuu kaikille ja translaki uudistetaan vastaamaan ihmisoikeuksia.

Suomen kansa antaa vahvan tukensa translain kuntoon laittamiselle. Sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavan Trasek ry:n hiljattain teettämän kyselytutkimuksen mukaan puolet suomalaisista kannattaa lakimuutosta, jonka mukaan juridisen sukupuolensa muuttavilta ihmisiltä ei enää vaadittaisi hedelmättömyyttä. Olen iloinen myös siitä, että Kokoomuksella on translain uudistamisesta myönteinen puoluekokouskanta. Translain uudistus on käynnistettävä mitä pikimmiten ja henkilön itsemääräämisoikeutta rajoittavat räikeät epäkohdat on poistettava laista.

Meidän lainsäätäjien tulee pitää kirkkaana mielessämme se, että kyse ei ole mistään ”omantunnon asiasta”, vaan jokaisen ihmisen perusoikeuksista, yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja vapaudesta olla oma itsensä. Ainuttakaan hyväksyttävää tai pätevää perustelua sille, että ihmisiä kohdellaan lain edessä eri tavoin riippuen heidän sukupuolestaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan ei yksinkertaisesti ole. Työtä homofobiaa ja ihmisoikeusrikkomuksia vastaan on tehtävä joka päivä

Ota kantaa