Helsingin kuntapolitiikan viikko 21/2019

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksia. Kaupunginvaltuusto setvii valtuutettujen aloitteita. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään mm. Kallvikintien suunnitteluperiaatteet.

Maanantai 20.5.

Kaupunginhallitus

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Tiistai 21.5.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Keskiviikko 22.5.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 23.5.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallitus käsittelee Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjauksia. Linjaukset toteuttavat kaupunkistrategiaa 2017−2021, jonka visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Toimivassa kaupungissa varaudutaan myös sääilmiöiden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin. Sopeutumisvisio esittelee, millainen on ilmastonkestävä Helsinki vuonna 2050. Sopeutumisvision teemoina ovat varautuminen, integrointi, kehittäminen ja osaaminen sekä kokonaistaloudellisuus ja liiketoimintamahdollisuudet.

Kaupunginhallitus antaa Uudenmaan liitolle lausunnon Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta. Kritiikki kohdistuu lähinnä siihen, että Östersundomin alueen maakuntakaavaratkaisu on osittain ristiriitainen hyväksytyn Östersundomin yhteisen yleiskaavan kanssa.

Kaupunginhallitus antaa myös eduskunnan oikeusasiamiehelle lausunnon Lauttasaaren ala-asteen Myllykallion koulun sisäilmaongelmista tehdyn kantelun johdosta. Kaupunkien ja vanhempien yhteistyötä ja viestintää sisäilmaongelmien yhteydessä on syytä parantaa, jotta kantelut eivät ole tarpeen.

Kaupunginvaltuustossa keskustellaan varmasti Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman yhteydessä myös väistötiloista ja vanhemmilta tulleesta palautteesta.

Esityslistalla on lisäksi pienehköjä kaava-asioita, mutta illasta on tulossa pitkä, koska kokouksessa aloitetaan valtuutettujen aloitteiden käsittely, jossa tuskin ehditään päästä loppuun saakka. Veikkaan, että keskustelua saadaan aikaan ainakin kasvavista liikenneruuhkista, ilmastovaikutusten arvioinnista, asuntotuotannon nopeuttamisesta ja Kaljakellunta-tapahtuman lopettamisesta.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Kallvikintien suunnitteluperiaatteita. Kallvikintien suunnitteluperiaatteiden tarkoituksena on koota yhteen Kallvikintien ympäristön ja Keski-Vuosaaren kehittämiseen liittyvät olennaiset näkökohdat. Kallvikintielle on Helsingin yleiskaavassa 2016 esitetty bussiliikenteen runkolinjan 560 korvaava pikaraitiotieyhteys Raide-Jokeri 2. Pikaraitiotien yhteyteen tutkitaan tehokasta täydennysrakentamista ja suunnitteluperiaatteilla määritellään täydennysrakentamisen ja muun kehittämisen laajuutta ja sijoittumista.  Arvioitu asukasmäärän lisäys on noin 3 000 asukasta.

Lautakunnan listalla on myös pieniä kaava-asioita, kuten Tapanilan ala-asteen (Veljestenpiha 7-9) asemakaavan muuttaminen. Entinen koulurakennus suojellaan suojelumääräyksellä. Tontti jaetaan kahtia.

Käsittelyssä on myös kasa valtuutettujen toivomusponsia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsitellään mm. valtuutettujen aloitteita.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa täytetään toimialan Helsingin sairaalan johtajalääkärin virka. Virkaan esitetään Laura Pikkaraista.

Lautakunta antaa myös kaupunginhallitukselle lausunnon sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä viime vuodelta.

Esityslistalla on myös runsaasti valtuutettujen aloitteita.  

Aurinkoista uutta viikkoa!

Ota kantaa