Helsingin kuntapolitiikan viikko 19/2019

Blogi

Luvassa on kiireinen kokousviikko, sillä kaikilla lautakunnilla on kokous. Kaupunginhallitus käsittelee valtuutettujen aloitteita. Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta vahvistaa iltapäivätoiminnan avustusperiaatteet. Kaupunkiympäristölautakunta varaa tontteja asuntohankkeita ja Hietaniemen kylpylää varten.  

Maanantai 6.5.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 7.5.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Pelastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskiviikko 8.5.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 9.5.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallitus käsittelee isoa kasaa aloitteita ja toivomusponsia, joiden aiheet vaihtelevat valkoposkihanhista itsemurhien ehkäisyyn ja Hietaniemen rannan rauhoittamisesta festivaaleilta huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamiseen. Osa jää varmasti pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma jäi viimeksi pöydälle, koska kaupunginhallitus halusi lisätietoja mm. väistötilojen ajoituksesta.

Vuoden 2020 talousarvioraami saatetaan toimialojen valmisteltavaksi.

Kaupungin henkilöstöraportti 2018 on myös käsiteltävänä. Toivon siihen lisäystä siitä, että raportoinnissa kiinnitettäisiin jatkossa enemmän huomiota ratkaisuihin, joilla helpotetaan kaupungin työvoimapulaa ja rekrytointia.

Konsernijaosto kuulee HSY:n ja HSL:n ajankohtaiskatsaukset.

Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti, johon otetaan käsiteltäväksi 1-3 ajankohtaista valtuutettujen esittämää kysymystä. Aiheet selviävät vasta lähempänä kokousta.

Lisäksi käsitellään mm. Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraporttia. Se sisältää katsauksen Helsingin ajankohtaiseen asuntopoliittiseen tilanteeseen ja asuntotuotannon näkymiin. Siitä ilmenee mm., että Helsingin väkiluku kasvoi vuonna 2018 noin 4 770 asukkaalla. Viime vuosi oli Helsingin seudulle jo kahdeksas perättäinen voimakkaan väestönkasvun vuosi. Helsinkiläisistä 49 prosenttia asuu vuokralla.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään vuoden 2019 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla arvioidaan, että tuloja kertyy noin 4,8 miljoonaa euroa eli 8,4% enemmän kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät kaupungin saamista valtionavustuksista, muusta ulkopuolisesta rahoituksesta sekä kasvaneista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Menoja ennakoidaan kertyvän 6,6 miljoonaa euroa eli 0,6% yli talousarvion. Menoylitys johtuu kaupungin saamista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Ulkopuolisesta rahoituksesta johtuvan ylityspaineen arvioidaan olevan 8,6 miljoonaa euroa. Lisäksi ylityspainetta syntyy tehtäväkohtaisten palkkasaatavien takautuvasta maksamisesta johtuen noin 2,3 miljoonaa euroa. Näistä yhteensä 10,9 miljoonan euron ylityspaineista pystytään ennusteen mukaan sopeuttamaan talousarvioon noin 4,3 miljoonaa euroa.

Lautakunta vahvistaa myös lukuvuodelle 2019 – 2020 iltapäivätoiminnan avustusperusteet. Kyseessä on siis avustus, joka maksetaan iltapäivätoiminnan palveluntuottajille. Oppilaat sijoitetaan toimintaan kesäkuussa 2019 ja päätös oppilaiden valinnasta toimitetaan huoltajille heinäkuun alkuun mennessä.

Lautakunta antaa tarkastuslautakunnalle lausunnon arviointikertomuksesta 2018. Tarkastuslautakunta on pyytänyt lausuntoa englanninkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kysynnän kasvun seuraamisesta, erityisopettajien määrästä, positiivisen diskriminaation määrärahojen jaosta, oppilas- ja opiskelijahuollon psykologipalvelujen saatavuudesta, ostopalvelujen laadusta ja sopimusten hallinnasta.

Käsiteltävänä on myös Arabian peruskoulun, Haagan peruskoulun ja Munkkivuoren ala-asteen lisätilojen tarveselvitykset ja useita aloitteita.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään alueen varaamista Katajanokanlaiturilta Varmalle toimitilahankkeen kehittämistä varten. Asia jäi viimeksi pöydälle. Esityslistan mukaan Varma on neuvotellut suomalaisen suuryrityksen pääkonttorin sijoittumisesta varausalueelle suunniteltavaan hankkeeseen. Tarkoituksena on suunnitella varausalueelle korkeatasoinen toimistohanke ja sijoittaa hankkeeseen mahdollisesti myös hotelli-, liike- tai julkista tilaa.

Lautakunta esittää myös tonttien varaamista asuntohankkeita varten. Tontinvarausesitys käsittää tontteja yhteensä noin 2 230 asunnon rakentamista varten, eli noin 4 230 asukkaalle. Asuntomäärin laskettuna kaikista tontinvarausesityksen tonteista noin 30 % esitetään varattavaksi valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon, noin 38 % välimuodon asuntotuotantoon ja noin 32 % sääntelemättömään asuntotuotantoon. Varausesityksen pääpaino on kohtuuhintaisessa säännellyssä tuotannossa. Säännellyn tuotannon osuus on noin 68 %.

Lautakunta antaa myös lausunnon Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta. Lausuntoesitys on pääosin myönteinen. Huomautettavaa on siinä, että Östersundomin alueen maakuntakaavaratkaisu on osittain ristiriitainen hyväksytyn Östersundomin yhteisen yleiskaavan kanssa.

Hietaniemeen tuleva kylpylä on ollut jo pitkään puheissa, ja nyt esityslistalla on tontin varaaminen Arcon Vermögensverwaltung GmbH + Co. KG:lle Taivallahden kylpylähotellin suunnittelua varten. Hotellioperaattoriksi tulisi Saksassa toimiva Soulmade.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa mm. lausunnon sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksestä vuodelta 2018.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsitellään valtuutettujen aloitteita.

Aurinkoista uutta viikkoa!

Ota kantaa