Helsingin kuntapolitiikan viikko 18/2019

Blogi

Vappu häiritsee kokoustamista, sillä ensi viikolla kokoontuu vain kaupunginhallitus. Sen lista onkin sitten sitäkin tiiviimpi: käsiteltävänä on mm. tilojen vuokraaminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön, Tehtaankadun ala-asteen perusparannus ja kasa aloitteita ja toivomusponsia moninaisista aiheista.

Maanantai 29.4.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus käsittelee mm. tilojen vuokraamista kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön Vallilan Konepajankuja 1:stä ja 3:sta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinto- ja tukipalveluiden sekä palvelukokonaisuuksien asiantuntijatehtävissä toimii noin 300 työntekijää. Tällä hetkellä työntekijät ovat sijoittuneet viiteen eri toimipisteeseen Helsingin alueelle. Tavoitteena on ollut löytää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiantuntija-, suunnittelu- ja johtamistyötä tekeville yhteinen nykyaikainen monitilatoimisto kehittyvältä kaupunkialueelta.  

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma on myös hyväksyttävänä. Luvassa on laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus, jonka kustannusarvio on 15,4 miljoonaa euroa. Perusparannuksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2020 ja valmistua joulukuussa 2021.

Käsittelyssä on myös valtava kasa aloitteita ja toivomusponsia, joiden aiheet vaihtelevat koulujen seksuaalikasvatuksesta Kaljakellunta-tapahtuman lopettamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle perustetaan 125 luokanopettajan, 20 erityisluokanopettajan, 22 erityisopettajan ja 10 apulaisrehtorin virkaa. Opettajan virkoja tarvitaan lisää, koska perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa suomenkielisessä perusopetuksessa noin 1 100 oppilaalla ja ruotsinkielisessä opetuksessa noin 140 oppilaalla vuosittain vuoteen 2022 asti. Perustettaviksi esitettävillä apulaisrehtorin viroilla lisätään puolestaan johtamisresurssia peruskouluihin ja lukioihin, joissa on vähintään noin 600-700 oppilasta tai opiskelijaa.

Kaupungin henkilöstöraportti vuodelta 2018 merkitään tiedoksi. Siitä ilmenee mm., että henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 37 656. Henkilöstömäärä on kasvanut 567 henkilöllä, 1,5 prosentilla. Kasvu selittyy pääasiassa väestönkasvun myötä kasvaneista palveluista kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Kaupungille haettiin viime vuonna henkilöstöä yli 10 600 tehtävään.

Seuraavalla viikolla onkin sitten taas runsaammin kokouksia. Hyvää vappuviikkoa!

 

 

Ota kantaa