Kolmiportainen tuki vaatii uudistusta

Blogi

Julkaistu Opettaja-lehdessä

OAJ on esittänyt kolmiportaisen tuen uudistusta. Tuemme ajatusta täysin rinnoin. Nykyinen laki ei toimi, ainakaan sitä ei noudateta. Erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle ei kunnissa aina tehdä erityisen tuen päätöstä, vaikka oppilaan tarve sitä edellyttäisi. Usein päätökset tehdään muilla perusteilla kuin oppilaan tarve.  Yleensä peruste on säästösyy.  Tällöin ei noudateta perusopetuslakia.

Erityisen tuen oppilaalla tulee olla oikeus
erityisluokkaopetukseen, sillä yleensä erityistuen oppilas tarvitsee vähemmän
ärsykkeitä ja pienemmän ryhmän erityisopettajan ohjauksessa. Ongelma on, että
kunnat ovat lakkauttaneet erityisluokkia ja –kouluja, vaikka nykyisen
perusopetuslain ei ollut tarkoitus siihen kannustaa.

Nykyinen perusopetuslaki sanoo, että jotta erityisoppilas
voidaan integroida luokkaan, tulee tarkastella luokan kokonaistilannetta.
Sopiiko integrointi muille luokan oppilaille? Onko turvattu oppilaan oppia, jos
opettajan voimavarat menevät vain osalle oppilaista?  Kuinka monessa
kunnassa ja koulussa näin tosiasiassa tehdään? Miten tämä vaikuttaa
oppimistuloksiin?

Koska kuntien käytännöt eivät vastaa lakia, on lakia syytä
kiristää, jotta käytännöt muuttuvat. Opettajien pitää saada tarvitsemansa tuki
työlleen ja oppilaiden oikeusturvan pitää toteutua. 

Erityisopettajista on huutava pula.  Pidämme välttämättömänä, että opetusministeriössä
aloitetaan toimet, joilla varmistetaan riittävä tuki varhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa. Seuraavan eduskuntakauden yksi tärkeimmistä tehtävistä on
tehdä tästä päätökset. 

Oleellista on, että oppilas saa opiskella hänelle parhaiten soveltuvassa oppimisympäristössä.

Sari Sarkomaa

kansanedustaja

eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen

Raija Vahasalo

kansanedustaja, opettaja, rehtori

eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen

Ota kantaa