Helsingin kuntapolitiikan viikko 16/2019

Blogi

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään Immolantie 9:ään rakennettavan kahden päiväkodin, leikkipuiston ja koulun toimipisteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Helsinki Garden, markkinaehtoinen pysäköinti, Nihdin ja Hakaniemenrannan asemakaavat ja mm. Katajanokanlaiturille suunniteltava Varman toimitilahanke.

Maanantai 15.4.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 16.4.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Torstai 18.4.

Liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunta

 

Kaupunginhallitus kokoustaa kevyehköllä esityslistalla. Käsittelyssä on esim. Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman eli asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraportti.  Helsingin väkiluku kasvoi vuonna 2018 noin 4 770 asukkaalla. Odotuksissa oli hieman isompi kasvu. Listalla on mielenkiintoisia tilastotietoja: helsinkiläisistä 49 % asuu vuokralla, asunnottomia on 2 114.

Esityslistalla on myös esim. koulujen ylijäämäruoan jakelua koskeva toivomusponsi. Ruokahävikkiä pyritään minimoimaan. Parhaillaan kokeillaan hävikkiruoan myyntiä Lunchie Market -sovelluksen kautta.

Johtamassani kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään toimialan toimintakertomusta, josta löytyy mielenkiintoisia numero- ym. tietoja. Lapsimäärä kasvaa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa noin 2000:lla vuosittain. Helsingin kasvu ja kansainvälistyminen näkyvät aivan erityisesti meidän toimialallamme. Aloitimme syksyllä viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen ja laajensimme kielikylpytoimintaa päiväkodeissa. Perusopetuksessa lähes 6 000 ekaluokkalaista aloitti ensimmäisen vieraan kielen opiskelun.

Lautakunta antaa lausunnon Tapaninvainioon (Immolantie 9) rakennettavan kahden päiväkodin, leikkipuiston ja koulun toimipisteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta. Uudisrakennuksen myötä päiväkoti Immolan, leikkipuisto Tervapääskyn ja Pukinmäenkaaren peruskoulun Immolantie 9 toimipisteen vanhoista kaupunkiympäristön toimialan mukaan teknisesti huonokuntoisista rakennuksista voidaan luopua. Lisäksi uudisrakennus mahdollistaa daghemmet Staffanille korvaavat tilat Staffansby lågstadieskolanin laajentuessa daghemmet  Staffanin nykyisiin tiloihin.

Esityslistalla ovat myös lastenhoitopalvelun ja kerhotoiminnan järjestöavustukset. Avustukset koskevat alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatuspalveluja täydentävää lastenhoitopalvelua ja varhaiskasvatuspalvelujen rinnalla arkisin päiväaikaan (klo 8-17) toteutettavaa kerhotoimintaa.

Kaupunkiympäristölautakunnassa on käsittelyssä tukku merkittäviä päätöksiä.

Lautakunta jatkaa pari viikkoa sitten pöydälle jääneen Helsinki Garden -hankkeen käsittelyä. Kaavaratkaisu mahdollistaa yksityisen, maanalaisen monitoimiareenan (HIFK) sekä toimitilojen ja asuntojen rakentamisen Nordenskiöldinkadun varteen. Areenan kapasiteetti on 11 000-16 000 henkilöä. Lautakunnassa pohdittaneen sitä, miten rakennus sulautuu töölöläiseen maisemaan. Mielestäni oikein hyvin.

Markkinaehtoinen pysäköinti jäi viime kokouksessa pöydälle. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala esittää, että markkinaehtoista pysäköintiä kokeillaan ensimmäiseksi Hernesaaressa, Hakaniemenrannassa ja Kalasataman eteläisimmässä osassa Nihdissä. Markkinaehtoinen pysäköinti merkitsisi isoa muutosta Helsingin asuntorakentamista sääteleviin normeihin: kaupunki ei enää määräisi uusien asuintalojen autopaikkojen vähimmäismäärää, vaan asuntojen rakennuttajat saisivat toteuttaa pysäköintipaikkoja sen verran, kuin katsovat tarpeelliseksi, jotta kohde menee kaupaksi.

Pysäköintimääräyksistä on laadittu myös välimalli, jossa kaupunki edellyttäisi toteuttamaan edelleen jonkin verran pysäköintipaikkoja ja rakennuttaja voisi halutessaan rakentaa paikkoja kaupungin vaatimaa minimimäärää enemmän.

Siirtyminen markkinaehtoiseen pysäköintiin on kirjattu Helsingin kaupunkistrategiaan. Tavoitteena on hillitä rakentamisen kustannuksia ja mahdollistaa tiiviin kaupunkirakenteen toteutuminen saavutettavuutta ja kilpailukykyä vaarantamatta.

Nihtiin (Sörnäinen) tehdään asemakaavaa, joka sekin jäi viimeksi pöydälle. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen merelliseen ympäristöön Kalasataman projektialueen eteläkärkeen noin 3 000 asukkaalle. Alueelle on suunniteltu kymmenen asuinkorttelia, hotellikortteli, ravintolakortteli, kaksi vesialueen korttelia liike-, toimisto- ja ravintolalaivoille, päiväkoti ja pienvenesatama. Lisäksi alueelle on suunniteltu Nihdin Merihakaan ja Hanasaareen yhdistävä Merihaansilta, josta haarautuu Hiilisatamansilta. Alueen läpi kulkee Kruunusiltojen raitiotieyhteys ja baana. Nihdissä on myös Kalasataman raitiotien päätepysäkki. Nihdin rannat on suunniteltu kaupunkikuvaltaan korkeatasoisina ja toiminnoiltaan monipuolisina virkistys- ja ulkoilualueina.

 

Hakaniemenrantaan tehdään niin ikään asemakaavaa, ja myös se on levännyt pöydällä viime viikosta. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden Kalasataman Nihdin suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Hakaniemensillan uuden linjauksen, uutta julkista rantaa, sekä alueen kaupunkirakenteen tiivistämisen täydennysrakentamalla. Asukasmäärän lisäys on noin 1 250.

 

Kun esityslistalla on lisäksi uutena asiana mm. Vallilan pohjoisosan asemakaava, joka mahdollistaa Mäkelänrinteen uintikeskuksen laajentamisen sekä uusien asuinkerrostalojen ja yleisen pysäköintilaitoksen rakentamisen, alueen varaaminen Varmalle toimitilahanketta varten Katajanokanlaiturilta sekä lausunto Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksesta, voin vain toivottaa lautakunnan jäsenille jaksamista!

 

Hyvää pääsiäisen aikaa!

 

Ota kantaa