Kokoomuksen Sarkomaa: Helsingin muutettava lain kanssa ristiriidassa olevia käytäntöjä diabeteksen hoitotarvikkeiden myöntämisessä

Blogi

TIEDOTE 10.4.2019

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen
kansanedustaja ja eduskunnan diabetesverkoston puheenjohtaja Sari Sarkomaa
iloitsee oikeusasiamiehen antamasta vastauksesta kanteluun Helsingin kaupungin
ohjeistuksesta diabeteksen hoidon tarvikkeiden myöntämisen perusteista.
Oikeusasiamiehen laillisuus arvioinnin mukaan Helsingin ohjeet ovat
ristiriidassa lain kanssa ja niitä on muutettava. Vastaus annettiin yksityishenkilön
kanteluun ja sen päätöksen numero on EOAK/268/2018.

Helsingin kaupungin ohjeistuksen mukaan osa tyypin 2 diabetesta sairastavista henkilöistä saavat verensokeriliuskoja vain erityisperusteilla. Ohje on tuoreen päätöksen mukaan ristiriidassa potilaslain ja terveydenhuoltolain kanssa. Oikeusasiamiehen päätöksen mukaan diabetespotilaiden hoitotarvikkeita ei voida rajoittaa alle kunkin potilaan yksilöllisesti määritellyn tarpeen. Helsingin kaupungin ohje on muotoiltu liian kategoriseksi, eikä se jätä tilaa diabetespotilaan yksilöllisen tarpeen huomioon ottamiselle. Tämän vuoksi ohje on ristiriidassa potilaslain 3 §:n ja terveydenhuoltolain 24 ja 25 §:n kanssa.

”Isolle
joukolle helsinkiläisiä päätös on helpotus. Ohjeen ongelmallisuus on ollut
selvää ja oli tärkeää, että asiaan on nyt saatu oikeusasiamiehen kanslialta
selkeä näkemys, jonka mukaan ohjetta on perusteltua muuttaa,” Sarkomaa toteaa.

Päätös
on saatettu Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan tietoon ja
esitetty, että Helsinki ryhtyisi toimenpiteisiin lainsäädännön kansa
ristiriidassa olevan ohjeen muuttamiseksi. Helsingin on ilmoitettava
viimeistään toukokuun lopussa korjaustoimenpiteistään.

Sarkomaa
esittää, että Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala arvioisi samalla
diabeteksen hoidon käytännöt ja erityisesti uuden teknologian hyödyntämisen
mahdollisuudet diabeteksen hoidossa. Maaliskuussa 2018 valmistunut uusi
diabeteksen Käypä- hoito suositus kannustaa aktiivisesti hyödyntämään modernin
hoidon (pumppuhoito ja sensoroinnit) tarjoamiin mahdollisuuksia. Käypä hoito
-suosituksen jalkauttaminen käytännön työhön erityisesti
insuliinipuutosdiabeteksen osalta vaatii Diabetesliiton
vuonna 2018 teettämän selvityksen perusteella
vielä paljon työtä,
sillä käytännöt hoitotarvikkeiden myöntämisessä vaihtelevat paljon ja
alueelliset erot ovat huomattavia.

”Pidän
tärkeänä, että maamme pääkaupunki Helsinki toimisi suunnan näyttäjänä
terveysteknologian hyödyntäjänä. Diabeteksen hoidossa teknologia on jo
olemassa. Se pitäisi vain ottaa käyttöön,” Sarkomaa päättää.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa 050 511 3033

Ota kantaa