Helsingin kuntapolitiikan viikko 15/2019

Blogi

Kaupunginhallitus käy vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelua koskevan lähetekeskustelun, käsittelee nuorten aloitteita ja kunnan asukkaan aloitteita sekä tekee päätöksen Siltamäkeen tulevan asumisyksikön osalta. Elinkeinojaostossa varataan Kampista alue UrBaana-hankkeen suunnittelua varten. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on markkinaehtoisen pysäköinnin pilotoinnin periaatteet, Nihdin asemakaava ja Hakaniemenrannan asemakaava. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitellään terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistä palvelusetelillä.

Maanantai 8.4.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 9.4.

Kaupunkiympäristölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskiviikko 10.4.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 11.4

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Perjantai 12.4.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus käy vuoden 2020 talousarvioehdotuksen valmistelua koskevan lähetekeskustelun. Esityslistalla on mielenkiintoisia taloustietoja, joihin kannattaa tutustua. Talousarvioehdotus vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022 julkaistaan pormestarin ehdotuksena lokakuussa 2019 ja tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn marraskuussa 2019.

Kaupunginhallitus käsittelee nuorten aloitteita viime vuoden jälkipuoliskolta. Niitä tehtiin 7 kpl, aiheina kameravalvontakampanja julkisiin HSL-busseihin, Konalan jäähallin kunnostaminen, monitoimikaukalo Sakarinmäen peruskoululle, nuorten palvelut keskustakirjasto Oodissa, lisää tiedotusta nuorten mahdollisuuksista, valoa Kannelmäkeen, aloite koulujen välisestä #ilmastoidea-kampanjan järjestämisestä Helsingissä.

Tässä kokouksessa käsitellään myös kunnan asukkaan aloitteet viime vuoden jälkipuoliskolta. Niitä tehtiin 12 kappaletta, joista suurin osa koskee kaupunkiympäristön toimialaa.

Esityslistalla on myös kasvatus- ja koulutuslautakunnassa viimeksi kovasti pähkäilty lausunto lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Lausunnon antamisen määräaika oli valitettavan lyhyt.

Tontin varaaminen Y-Säätiölle Suutarilasta tuetun asumisen asumisyksikköä varten jäi viimeksi pöydälle. Asia on poikinut paljon palautetta Siltamäen suunnalta. Tontti sijaitsee Siltamäen ala-asteen vieressä. Tontille suunniteltu hoitokoti Sillanpirtti on päihdehuollon kuntouttava asumispalvelu. Täytyy vielä pohtia, onko sijainti hyvä tämän tyyppiselle palvelulle.

Kirsikkana kakussa on päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma. Rakentaminen alkaa marraskuussa 2019 ja valmistumisaika on joulukuussa 2020. Tilat rakennetaan noin 190 1-6 -vuotiaalle lapselle: suomenkieliselle varhaiskasvatukselle tulee 106 ja ruotsinkieliselle 84 tilapaikkaa.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa varataan Kampista alue UrBaana-hankkeen toteutusedellytysten selvittämistä ja jatkokehittelyä varten. Tarkoituksena on toteuttaa poikkeuksellinen kaupunkikuvallinen kokonaisuus, joka sijoittuisi osittain Eteläisen ja Pohjoisen Rautatiekadun välissä kulkevan vanhaan ratakuiluun toteutetun Baanan yläpuolelle yhdistäen siten Kampin ja Etu-Töölön kaupunginosat saumattomaksi kokonaisuudeksi veistoksellisella, uudenlaista arkkitehtuuria ja kokeellisia muotoiluja yhdistävällä rakennus- ja puistotilakokonaisuudella. Hankkeen myötä alueelle muodostuisi uudenlainen kaupunkitila, jossa yhdistyisi vapaa-ajan tilaa ja palveluja, puistoa, kevyen liikenteen väylää, asumista, kaupunkilaisten yhteisiä tiloja sekä kaupallista toimintaa.

Kaupunkiympäristölautakunnassa pohditaan markkinaehtoista pysäköintiä. Helsingin kaupunkiympäristön toimiala esittää, että markkinaehtoista pysäköintiä kokeillaan ensimmäiseksi Hernesaaressa, Hakaniemenrannassa ja Kalasataman eteläisimmässä osassa Nihdissä. Markkinaehtoinen pysäköinti merkitsisi isoa muutosta Helsingin asuntorakentamista sääteleviin normeihin: kaupunki ei enää määräisi uusien asuintalojen autopaikkojen vähimmäismäärää, vaan asuntojen rakennuttajat saisivat toteuttaa pysäköintipaikkoja sen verran, kuin katsovat tarpeelliseksi, jotta kohde menee kaupaksi.

Pysäköintimääräyksistä on laadittu myös välimalli, jossa kaupunki edellyttäisi toteuttamaan edelleen jonkin verran pysäköintipaikkoja ja rakennuttaja voisi halutessaan rakentaa paikkoja kaupungin vaatimaa minimimäärää enemmän.

Siirtyminen markkinaehtoiseen pysäköintiin on kirjattu Helsingin kaupunkistrategiaan. Tavoitteena on hillitä rakentamisen kustannuksia ja mahdollistaa tiiviin kaupunkirakenteen toteutuminen saavutettavuutta ja kilpailukykyä vaarantamatta.

Nihtiin (Sörnäinen) tehdään asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen merelliseen ympäristöön Kalasataman projektialueen eteläkärkeen noin 3 000 asukkaalle. Alueelle on suunniteltu kymmenen asuinkorttelia, hotellikortteli, ravintolakortteli, kaksi vesialueen korttelia liike-, toimisto- ja ravintolalaivoille, päiväkoti ja pienvenesatama. Lisäksi alueelle on suunniteltu Nihdin Merihakaan ja Hanasaareen yhdistävä Merihaansilta, josta haarautuu Hiilisatamansilta. Alueen läpi kulkee Kruunusiltojen raitiotieyhteys ja baana. Nihdissä on myös Kalasataman raitiotien päätepysäkki. Nihdin rannat on suunniteltu kaupunkikuvaltaan korkeatasoisina ja toiminnoiltaan monipuolisina virkistys- ja ulkoilualueina.

Hakaniemenrantaan tehdään niin ikään asemakaavaa. Kaavaratkaisu mahdollistaa Kruunusillat -pikaraitiotieyhteyden Kalasataman Nihdin suunnasta Hakaniemen kautta kohti keskustaa, Hakaniemensillan uuden linjauksen, uutta julkista rantaa, sekä alueen kaupunkirakenteen tiivistämisen täydennysrakentamalla. Asukasmäärän lisäys on noin 1 250.

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa pohditaan terveysasemien lääkäripalvelujen järjestämistä palvelusetelillä. Mikäli esitys hyväksytään, lautakunta vahvistaa palvelusetelin arvoksi 3.6.2019 alkaen 67 euroa. Palvelusetelin on tarkoitus helpottaa asiakkaiden lääkäriin pääsyä tilanteessa, jossa odotusajat ovat muodostuneet kohtuuttoman pitkiksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee Pakilanpuiston allianssi -hankkeen tarveselvitystä ja Pakilan nuorisotalon nykyisistä tiloista luopumista. Uudet tilat tulisivat ala-asteen ja yläasteen tilojen yhteyteen.

 

Aurinkoista uutta viikkoa!

 

Ota kantaa