Arkadianmäellä rakennetaan muistiystävällistä Suomea

Blogi

Julkaistu Helsingin Alzheimer-yhdistyksen Synapsi jäsenledessä 1/2019

Muistiystävällisen Suomen rakentamiseen tarvitaan kaikkia suomalaisia. Myös Arkadianmäellä on tärkeää olla asiasta tietämystä. Koen olevani kansanedustajan työni kannalta varsin oikeassa tehtävässä, kun toimin Muistiliiton varapuheenjohtajana. Meillä on Arkadiamäellä kansanedustajien muistiverkosto, joka pitää vahvasti esillä muistisairaiden ihmisten ja heidän omaistensa asiaa. Järjestimme eduskunnassa kaikille avoimen muistisparlamentin yhteistyössä Muistiliiton ja Muistiaktiivien kanssa

Keskustelua käytiin erityisesti vanhuspalveluiden laadusta. Julki tulleet
vanhusten laiminlyönnit ovat tuomittavia ja ne on kitkettävä
juurineen. Jokaisen ikäihmisen on voitava luottaa siihen, että hän saa
laadukasta hoivaa ja inhimillisen kohtelun.

Pidän tärkeänä,
että ikäihmisiä ja heidän läheisiään autetaan löytämään ja kehittämään olemassa
olevia voimavaroja niin, että kotona asuminen onnistuu sairauksista tai
alentuneesta toimintakyvystä huolimatta. Erityisen tärkeää on toimintakyvyn
edistämisen ja liikkumiseen mahdollistavien ratkaisujen löytyminen

Vanhusten hoidossa hoitajana työskennelleenä tiedän, että vanhusten palveluihin tarvitaan lisää hoitajia. Hyvässä hoidossa koulutettujen hoitajien määrä on mitoitettu hoidettavien ihmisten hoidon tarpeeseen eikä yhteen lukuun. Jo kaupunkilaisjärkikin sanoo, että jokaisen ikäihmisen hoidon tarve on erilainen. 

Kotona asumisen on oltava mahdollista niin
kauan kuin se on inhimillistä ja turvallista. Kotona asumisesta ja hoitamisesta
ei saa tulla pakkoa. Vanhuspalvelulain uudistamisen yhteydessä on säädettävä
hoivatakuu, joka turvaisi nykyistä säädöstä vahvemmin ikäihmiselle pääsy
sopivien ja laadukkaiden palveluiden piiriin oikea-aikaisesti. Esimerkiksi
liian moni muistisairas vanhus joutuu sinnittelemään kotihoidossa, vaikka
kotona ei enää ole turvallista eikä mielekästä yksin asua. Terveydenhuollossa
meillä on jo käytössä hoitotakuu. Viiveet palveluun pääsyssä ikäihmisillä on
nyt aivan liian pitkiä. Kodista ulos pääseminen, omien asioiden hoitaminen
ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ovat yksilön hyvän elämän kannalta
merkittäviä. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus elää omannäköistä elämää iästä
ja sairaudesta riippumatta. Siksi
vanhuspalvelulain remontti on käynnistetty.

Muistiliiton jäsenyhdistykset
tekevät ansiokasta ja vaikuttavaa työtä muistisairaiden ihmisten sekä heidän
omaistensa hyväksi. Muistiliiton jäsenyhdistyksenä Helsingin Alzheimer-yhdistys
on ollut erityisen aktiivinen ja ansiokas edistämään monia muistisairaiden ja
heidän omaistensa asioita.

Päivittäinen liikunta on
välttämätöntä terveyttämme ja toimintakykyämme ylläpitämiseksi. Liikunta
parantaa verenkiertoa aivoissa ja vaikuttaa positiivisesti
hermojärjestelmään. Liikunta ja ulkoilu ovat olennaisia sairastuneen hyvälle
elämälle mutta yhtälailla omaishoitajan hyvinvoinnille. Liikkuja
myös nukkuu yönsä paremmin ja edistää näin aivoterveyttään.

Kävely
on tehokasta liikuntaa. Musiikki ja tanssi tehoavat kuin lääke, kun mieli
maalaa musiikista muistoja. Liikunta on tapa hoitaa sosiaalisia suhteita ja
tavata ystäviä. 

Lämpimästi
tervetuloa mukaan järjestämääni after walk – kävelylle keskiviikkona
3.4. Kävelyn tarkoitus on liikkua yhdessä ja vaihtaa kuulumisia
Muistiliiton ja Helsingin asioista. Kello 17.00 lähdemme yhdessä kävelylle
Töölönlahden maisemiin. Kokoonnumme pikkuparlamentin edustalla (Arkadiankatu
3.) Tule mukaan ja tuo myös ystäväsi.

Sari Sarkomaa

Kansanedustaja

Muistiliiton varapuheenjohtaja

Ota kantaa