Edistetään ikäystävällistä yhteiskuntaa (31.3.2019)

Blogi

Ikääntyvässä Suomessa ei ole viime aikojen tapahtumien valossa kiinnitetty riittävästi huomiota ikääntyneen väestönosan hyvinvointiin. Ikääntyneet ihmiset ansaitsevat kunnioittavan ja arvokkaan kohtelun täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä sekä turvallisen ympäristön. Riittävät ennakoivat palvelut tukevat ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitämistä. Tarvittaessa on saatava laadukasta palvelua sekä hoitoa joko kotiin tai kodinomaisessa hoitoyksikössä. Iäkkäiden kansalaisten on voitava elää rikasta elämää kaikenkuntoisina. Sivistynyt kansa huolehtii kaikista kansalaisista, ja tukee erityisesti niitä, jotka tarvitsevat apua.

The post Edistetään ikäystävällistä yhteiskuntaa (31.3.2019) appeared first on Seija Muurinen.