Kokoomuksen Sarkomaa: Fysioterapeutin suoravastaanotosta kaikkien oikeus

Blogi

Tiedote
29.3.2019

julkaisuvapaa
heti

Kokoomuksen
kansanedustaja Sari Sarkomaa ehdottaa, että hoitotakuun määräaikojen
tarkistuksen yhteydessä tehdään fysioterapeutin suoravastaanotolle pääsystä
lakisääteinen oikeus. Samoin kuin terveyskeskukseen pitää päästä tietyn
määräajan sisällä, pitäisi myös säätää samoin määräajasta fysioterapeutin
suoravastaanotolle pääsystä. Tutkimukset vahvistavat,
että valtaosa tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuu arjen tottumuksiin
liittyvistä ylikuormituksista, joiden arviointi on nimenomaan fysioterapeuttien
ammattiosaamista.

”Sen sijaan, että
potilas jätetään odottamaan lääkäriä, ohjataan hänet hyvän hoitotuloksen
saamiseksi suoraan fysioterapeutille. Huolella
tutkitut ja yksilöidyt ohjeet saaneet potilaat tarvitsevat fysioterapeutin
suoravastaanottokäynnin jälkeen harvoin sairauslomaa, lääkäriaikaa tai edes
uutta käyntiä fysioterapeuteille. Tarvittaessa fysioterapeutti ohjaa potilaan
lääkärin vastaanotolle,” Sarkomaa summaa.

Fysioterapeuttien
suoravastaanottotoiminta on yleistynyt terveyskeskuksissa ja
työterveydenhuollossa. Suoravastaanottotoimintaa on tutkittu Suomen
lisäksi useissa Euroopan maissa sekä Kanadassa, USA:ssa ja Australiassa. Tutkimukset osoittavat, että fysioterapeuttien
suoravastaanottotoiminnalla on saavutettavissa huomattavat säästöt sekä
vaikuttavat, nopeat ja paremmat palvelut.

Sarkomaa
järjesti tänään keskustelutilaisuuden yhdessä Suomen Kipu ry:n ja Tuki- ja
liikuntaelinliitto Tule ry:n kanssa kivun hoidon tulevaisuudesta. Keskustelussa
nousi vahvasti esille potilasjärjestöjen huoli oikea-aikaiseen hoitoon ja
kuntoutukseen pääsystä.

”Erilaiset
hoitajavastaanotot kuten fysioterapeuttien, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien
vastaanotot ovat loistava esimerkki koko
henkilöstön osaamisen käyttöönotosta ja työnjaosta, jolla lisätään palveluiden vaikuttavuutta ja ihmisten
toimintakykyä. Kannustan fysioterapeuttien suoravastaanotto toiminnan käyttöön
ottoon,” Sarkomaa päättää.

Lisätietoja:
Sari Sarkomaa

050511 3033

Ota kantaa