Helsingin kuntapolitiikan viikko 14/2019

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee Helsingin tontinluovutuksen linjauksia, Siltamäkeen tulevaa asumisyksikköä ja Finlandia-talon perusparannusta. Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on Pakilan Kyläkunnantie 67:n asemakaava. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto käsittelee toiminta-avustuksia ja tilankäyttöavustuksia.

Maanantai 1.4.

Kaupunginhallitus

Tiistai 2.4.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto

Pelastuslautakunta

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta

Tarkastuslautakunta

Torstai 4.4.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee Vartiokylän Linnavuorenpuiston asemakaavan muutosta. Asemakaavan muutos koskee virkistysaluetta, joka sijaitsee Itäväylän eteläpuolella Linnavuorenpuistossa Vartioharjun teollisuusalueen ja rakenteilla olevan Tankomäen asuntoalueen välisellä alueella. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden siirtolapuutarhan toteuttamisen teollisuusalueen reunaan. Alueelle on suunniteltu siirtolapuutarha, jossa on 87 puutarhapalstaa, yhteisrakennus ja 54 autopa

Finlandia-talon perusparannusta koskeva hankesuunnitelma jäi viime kokouksessa pöydälle. Hankesuunnitelman enimmäishinta on peräti 119 miljoonaa euroa. Finlandia-talo on lähes 50 vuotta vanha eikä sitä ole tähän mennessä koskaan peruskorjattu kokonaisuutena, vaan korjauksia on tehty vaiheittain käynnissä olevan toiminnan rinnalla. Rakennusta ei enää pystytä pitämään osakorjausten avulla käyttökelpoisena.

Helsingin tontinluovutusta koskevat linjaukset ovat tärkeä asia. Kaupunkistrategiassa päätettiin suorittaa maapoliittinen tarkastelu siten, että maanmyynnin lähtökohtana ovat elinkeinopoliittiset ja muut kaupungin strategiset tavoitteet. Helsinki on Suomen merkittävimpiä maanomistajia ja tonttien luovuttajia. Kaupungin laaja maanomistus antaa kaupungille poikkeuksellisen laajat mahdollisuudet kaupunkistrategian ja muiden keskeisten tavoitteiden toteuttamiseen tontinluovutuksen keinoin. Taloudellisten vaikutusten osalta linjausten arvioidaan nopeuttavan kaupungin maanvuokra-tulojen kehitystä kokonaiskertymän lisäyksen ollessa 50 vuoden ajanjaksolla noin 500-700 miljoonaa euroa tonttien luovutusvolyymistä riippuen. Maanmyyntitulojen arvioidaan säilyvän ainakin lähivuosina nykytasolla.

Tontin varaaminen Y-Säätiölle Suutarilasta tuetun asumisen asumisyksikköä varten on poikinut palautetta Siltamäen suunnalta. Tontti sijaitsee Siltamäen ala-asteen vieressä. Tontille suunniteltu hoitokoti Sillanpirtti on päihdehuollon kuntouttava asumispalvelu. Täytyy vielä pohtia, onko sijainti hyvä tämän tyyppiselle palvelulle.

Esitys valtioneuvostolle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämisestä jäi viimeksi jo toista kertaa pöydälle. Mikäli esitys hyväksytään, kaupunki esittää huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä siten, että laissa olisi säännökset ainakin siitä, onko huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito rangaistavaa myös käyttöhuoneen tiloissa, mitkä ovat henkilökunnan velvollisuudet (terveysneuvonta, palveluohjaus, voiko auttaa pistämisessä jne.) ja oikeudet suhteessa käyttäjiin ja erityisesti yliannostustilanteissa, miten käyttöhuoneet rahoitetaan, millaisia niiden tulee olla ja mikä on niiden suhde muihin haittoja vähentäviin palveluihin, miten käyttöhuoneessa asioivien käyttäjien ja siellä työskentelevän henkilökunnan turvallisuudesta huolehditaan sekä onko poliisilla ja syyttäjällä oikeus saada tietoa käyttöhuoneen henkilökunnalta salassapitosäännösten estämättä, jos käyttöhuoneessa epäillään tapahtuneen rikos.

Kaupunkiympäristölautakunnassa jatketaan Pakilan Kyläkunnantie 67:n asemakaavan muutoksen käsittelyä. Kaavaratkaisu muuttaa Kehä I:n varressa sijaitsevan suojaviheralueen tonttimaaksi ja mahdollistaa toimistotilojen ja päivittäistavarakaupan rakentamisen Pakilantien ja Kyläkunnantien risteykseen. Asia on herättänyt alueella polemiikkia.

Lauttasaarentie 8:n asemakaavaa ollaan muuttamassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa tontilla sijaitsevan Oy Matkahuolto Ab:n toimistorakennuksen purkamisen ja uuden asuinkerrostalon rakentamisen tontille. uudisrakennuksen asukasmäärä olisi noin 90.

Iso Roobertinkatu 30:n asemakaavan muutos on myös käsittelyssä. Kaavaratkaisu mahdollistaa viisikerroksisen toimistorakennuksen muuttamisen asuinkäyttöön. Rakennuksen ensimmäisen kerroksen tilat tulee säilyttää liiketiloina.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto käsittelee toiminta-avustuksia ja tilankäyttöavustuksia vuodelle 2019. Jaostolle ehdotetaan, että toiminta-avustusta myönnettäisiin 294 liikuntaseuralle sekä 28 eläkeläis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmälle, yhteensä 2 miljoonaa euroa. Tilankäyttöavustusta on tarkoitus myöntää 232 liikuntaseuralle sekä 21 eläkeläis- ja erityisjärjestön liikuntaryhmälle, yhteensä 4 585 000 euroa.

Erinomaista uutta viikkoa!

 

Ota kantaa