Kokoomuksen Sarkomaa: Peruskoulun oppimisen tuki ei toimi- remontti välttämätön

Blogi

Tiedote 26.3.2019
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen
kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa pitää välttämättömänä, että
seuraavan eduskuntakauden alussa laitetaan peruskoulun oppimisen tuki
kuntoon. Lainsäädännöllä on tiukemmin säädeltävä erityistä tukea
tarvitsevien lasten oikeudesta tukeen.

Selvitykset ja
opettajien viestit sekä heikentyneet oppimistulokset osoittavat, että
peruskouluissa oppilaille tarjottava oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen
tuki ei toimi lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Perusopetuksen
oppilaille lailla turvatuissa oppimisen tukitoimissa on suuria puutteita.

”Kyse on paitsi tukea
tarvitsevan lapsen tilanteesta, myös luokassa olevien kaikkien lasten
oikeudesta saada opetusta. Molemmista on kyettävä huolehtimaan. Pahimmassa
tapauksessa erityistä tukea tarvitseva oppilas vie kaiken opettajan huomion,
eikä muu luokka saa opetusta. Tilanne vaarantaa monin tavoin peruskoulujemme
opetuksen laadun ja on vaarassa uuvuttaa ja karkottaa opettajat muille aloille,”
Sarkomaa pohtii.

Vaikka
oppimistuloksemme ovat kansainvälisesti vertailtuina edelleen huippuluokkaa, on
heikosti osaavien määrä kasvanut nopeasti. Myös alueiden väliset erot ovat
kasvamassa. 

”Olen
huolissani opettajilta saamastani palautteesta, jonka mukaan heidän arvionsa
mukainen tuen tarve ei useinkaan johda toimenpiteisiin. Tilastot
vahvistavat tämän vakavan tosiasian. Osa-aikaisen erityisopetuksen määrä on pysynyt
entisellään, vaikka tuen tarpeessa olevien oppilaiden määrä on merkittävästi
kasvanut,” Sarkomaa toteaa.

Kokoomusedustajan
mukaan koulutuksen riittävät voimavarat on turvattava ja niiden ohjautuminen
lapsen parhaaksi on varmistettava. Remontissa on löydettävä keino, jolla valtionosuusrahoitus
seuraa tuen tarpeessa olevaa oppilasta ja rahoitus määräytyy nykyistä
selkeämmin annetun tuen perusteella.  

OAJ:N
opettajille tekemän kyselyn mukaan oppilaiden tuen tarvetta ei ole huomioitu
opetusryhmän koossa. Vain kolme viidestä erityisen tuen oppilaasta saa
opiskella pienemmässä ryhmässä silloin, kun tarve siihen on havaittu. Sarkomaa
edellyttää, että uudistuksessa on otettava käyttöön uusi tukimuoto,
osa-aikainen pienryhmäopetus, niin, että pienryhmä voidaan taata sitä
tarvitseville. Riittävän pieni opetusryhmä takaa työrauhan kaikille.
Erityiskouluja ja -luokkia tarvitaan edelleen silloin kun se on lapsen etu.

Sarkomaa toistaa vaateensa vahvemmasta
kaupunkipolitiikasta. Jo viidesosa Suomen lapsista on pääkaupunkiseudun
kouluissa. Metropolialueen erityispiirteet, kuten kielelliset ja sosiaaliset
ongelmat edellyttävät, että opetusministeriön perusopetuksen
tasa-arvorahaa on kasvatettava, kunnes pysyvä rahoitusratkaisu
saadaan aikaan.  

Suomen
tärkein tavoite on se, että jokainen lapsi saa yhdenvertaisesti peruskoulusta
riittävät tiedot ja taidot sekä oppimisen ilon joka kantaa vähintään toisen
asteen opintojen suorittamiseen siten, että se kantaa työelämään. Lapset ovat
kaikki erilaisia mutta saman arvoisia. 

”Oppimisen ja koulunkäynnin tuella
on keskeinen tehtävä ja siksi sen on oikeasti toimittava. Remontti on
välttämätön. Vain näin voidaan varmistaa, että jokainen peruskoulu on hyvä
paikka oppia ja opettaa,” päättää Sarkomaa.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

050
511 3033

Ota kantaa