Nollatoleranssi naisten syrjinnälle työmarkkinoilla

Blogi

Niin kauan, kun naisista aiheutuu työnantajalle enemmän kustannuksia kuin
miehistä, jatkuu naisten syrjintä työmarkkinoilta. Tämä näkyy ja tuntuu kovalla tavalla naisten palkassa sekä
työsuhteissa pätkätöinä ja esteinä edetä uralla. Vanhemmuuden kustannuksista
aiheutuva ”äitiriski” näkyy naisvaltaisten yritysten kannattavuudessa ja
työllistämismahdollisuuksissa. Tähän ei Suomella ole varaa. Tarvitsemme
kipeästi jokaisen työpaikan ja yrityksen sekä työmarkkinoilla naisten osaamisen
täysimääräisesti käyttöön.

Suomessa naisten palkkakehitys laahaa edelleen miesten
perässä. Samasta työstä ei makseta naisille samaa palkkaa kuin miehille. Pelkkä perhevapaauudistus ei
riitä vaan tarvitaan myös muita vaikuttavia toimia työelämän tasa-arvon
vahvistamiseksi. Toistan
vaateeni vanhempainvakuutuksesta.

Vanhempainvakuutus korvaisi vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset yhteisestä
potista ja näin edistäisi mittavasti naisten tasa-arvoista asemaa
työmarkkinoilla. Ei
ole tätä vuosisataa, että ylläpidämme järjestelmiä, jotka suosivat miesten
palkkaamista ja naisten syrjintää työmarkkinoilla. Vanhempainvakuutus poistaisi
sen epäkohdan, että naisten
työnantajat kantavat yksin suurimman vastuun vanhempainvapaiden
kustannuksista. Vastuu on kannettava yhdessä. Esimerkiksi Ruotsissa vanhempainvakuutuksella vanhemmuuden kustannuksia
jaetaan osapuolten kesken. 

Nykyisin työnantajalle kustannukset ovat sitä
suurempia, mitä parempi palkka äitiyslomalle jääneelle työntekijällä on.
Tällaiset epätasa-arvoiset rakenteet on purettava. Pelkkä perhevapaauudistus ei
poista äitiriskiä eli sitä, että työnantajalle naisen palkkaaminen on riski
saada lisäkustannuksia. On tasa-arvon irvikuva, että edelleen työmarkkinoilta
sukupuoli on miehelle bonus ja naisille riski. 

Useissa
työehtosopimuksissa on säädetty työnantajan velvollisuus maksaa täyttä palkkaa
äidille äitiysrahakauden ensimmäisen kolmen kuukauden ajan. Niin kauan
kuin työnantaja ei saa tästä täyttä korvausta, naisen palkanneen työnantajan
asema on heikompi suhteessa miehen palkanneeseen. 

Itsenäinen
vanhempainvakuutus parantaa korvausjärjestelmän läpinäkyvyyttä: sen myötä
tulisi selkeästi esiin se, millaisia kustannuksia vanhempainetuuksista
työnantajalle ja palkansaajalle tulee.

Tällä
hetkellä vanhempainetuudet maksetaan sairausvakuutuksen kautta. Vanhemmuus ei
kuitenkaan ole sairaus ja vanhempainetuudet myös määräytyvät eri tavalla kuin
sairauspäivärahat. Vanhempainetuuksista tulee muodostaa itsenäinen
vanhempainvakuutus.

Vanhempainvakuutus myös mahdollistaa
vanhempainetuuksien itsenäisen kehittämisen, kuten rahoitusosuuksien muutokset.
Kaikki työnantajat, työntekijät ja yrittäjät osallistuvat yhdenvertaisesti
edelleen vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Vähimmäisetuudet
kustannetaan valtion rahoituksella.

Viisas työnantaja ottaa käyttöön tasa-arvoisen johtamiskulttuurin, johon
kuuluvat kannustava ja tasavertainen suhtautuminen sekä miesten että naisten
työuriin ja perhevapaisiin. Fiksu työnantaja huolehtii, ettei perhevapaista ole
turhaa haittaa urakehitykselle käyttää niitä sitten isä tai äiti. Työelämässä
tarvitaan naiset ja miehet vanhemmuudessa isät ja äidit. 

Sari Sarkomaa

helsinkiläisten kansanedustaja

kolmen lapsen äiti

Ota kantaa