Kokoomuksen Sarkomaa: Vanhemmuuden kustannukset tasattava vanhempainvakuutuksella

Blogi

Tiedote
19.3.2019

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa muistuttaa suomalaista työelämää vaivaavasta sukupuolten epätasa-arvosta. Niin kauan, kun naisista aiheutuu työnantajalle enemmän kustannuksia kuin miehistä, jatkuu naisten syrjintä työmarkkinoilla. Vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset näkyvät ja tuntuvat kovalla tavalla naisten palkassa sekä työsuhteissa pätkätöinä ja esteinä edetä uralla. Äitiriski näkyy myös naisvaltaisten yritysten kannattavuudessa ja työllistämismahdollisuuksissa.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa toistaa
esityksensä vanhempainvakuutuksesta. Vanhempainvakuutus korvaisi vanhemmuudesta
aiheutuvat kustannukset yhteisestä potista ja näin edistäisi mittavasti naisten
tasa-arvoista asemaa työmarkkinoilla. Pelkkä perhevapaauudistus ei riitä vaan tarvitaan myös
muita vaikuttavia toimia työelämän tasa-arvon vahvistamiseksi.

”Ei ole tätä vuosisataa, että ylläpidämme järjestelmiä, jotka suosivat
miesten palkkaamista ja naisten syrjintää työmarkkinoilla. Vanhempainvakuutus
poistaisi sen epäkohdan, että naisten
työnantajat kantavat yksin suurimman vastuun vanhempainvapaiden
kustannuksista. Vastuu on kannettava yhdessä.”, Sarkomaa sanoo.

Sarkomaa
ehdottaa mallin ottamista Ruotsista, jossa vanhempainvakuutuksella vanhemmuuden
kustannuksia jaetaan osapuolten kesken. 

Sarkomaa
huomauttaa, että nykyisin työnantajalle kustannukset ovat sitä suurempia, mitä
parempi palkka äitiyslomalle jääneelle työntekijällä on. Tällaiset
epätasa-arvoiset rakenteet on purettava. Pelkkä perhevapaauudistus ei poista
äitiriskiä eli sitä, että työnantajalle naisen palkkaaminen on riski saada
lisäkustannuksia. On tasa-arvon irvikuva, että edelleen työmarkkinoilta
sukupuoli on miehelle bonus ja naisille riski. 

Useissa
työehtosopimuksissa on säädetty työnantajan velvollisuus maksaa täyttä palkkaa
äidille äitiysrahakauden ensimmäisen kolmen kuukauden ajan. Niin kauan
kuin työnantaja ei saa tästä täyttä korvausta, naisen palkanneen työnantajan
asema on heikompi suhteessa miehen palkanneeseen. Itsenäinen
vanhempainvakuutus parantaa korvausjärjestelmän läpinäkyvyyttä: sen myötä
tulisi selkeästi esiin se, millaisia kustannuksia vanhempainetuuksista
työnantajalle ja palkansaajalle tulee.

”Tällä hetkellä vanhempainetuudet maksetaan
sairausvakuutuksen kautta. Vanhemmuus ei kuitenkaan ole sairaus ja
vanhempainetuudet myös määräytyvät eri tavalla kuin sairauspäivärahat.
Vanhempainetuuksista tulee muodostaa itsenäinen vanhempainvakuutus.” Sarkomaa
sanoo.

”Vanhempainvakuutus myös mahdollistaa
vanhempainetuuksien itsenäisen kehittämisen, kuten rahoitusosuuksien muutokset.
Kaikki työnantajat, työntekijät ja yrittäjät osallistuvat yhdenvertaisesti
edelleen vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Vähimmäisetuudet
kustannetaan valtion rahoituksella.”, Sarkomaa sanoo.

”Viisas työnantaja ottaa käyttöön tasa-arvoisen johtamiskulttuurin, johon
kuuluvat kannustava ja tasavertainen suhtautuminen sekä miesten että naisten
työuriin ja perhevapaisiin. Fiksu työnantaja huolehtii, ettei perhevapaista ole
turhaa haittaa urakehitykselle käyttää niitä sitten isä tai äiti. Työelämässä
tarvitaan naiset ja miehet vanhemmuudessa isät ja äidit”, Sarkomaa päättää.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

puh. 050 511 3033

Ota kantaa