Kokoomuksen sivistysedustajat: Liikunnan merkitys huomioitava kaikilla hallinnonaloilla

Blogi

Tiedote
14.3.2019

Julkaisuvapaa
heti

Kokoomuksen
kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Sari Multala, Sari
Sarkomaa
ja Raija Vahasalo ovat tyytyväisiä siihen, että
liikuntapoliittinen selonteko on tänään eduskunnan täysistunnon käsiteltävänä.
Sivistysvaliokunta sai mietintönsä selonteosta valmiiksi viime viikolla.
Liikuntapoliittinen selonteko on historian ensimmäinen asiakirja, joka linjaa
liikuntapolitiikan kehittämistä 2020-luvulle.

“Tutkimusten
mukaan me suomalaiset liikumme tällä hetkellä aivan liian vähän, vain yksi
viidestä suomalaisesta liikkuu suositusten mukaan. Liikkumattomuuden
kustannukset lasketaan miljardeissa joka vuosi. Tarvitaan paljon uusia
toimenpiteitä ja aivan uutta ajattelua, jotta saamme suomalaiset liikkeelle”,
edustajat muistuttavat.

Liikunnalla
on tärkeä yhteys ihmisten hyvinvointiin. Liikunta myös parantaa oppimistuloksia
ja auttaa työssäjaksamista. On tärkeää, että kannustamme ihmisiä liikkumaan
huolehtimalla riittävästä infrasta, liikunnan saavutettavuudesta sekä siitä,
että meillä on riittävästi tarjolla matalan kynnyksen harrastuspalveluita.

“Olen
iloinen, että selonteon mukaisesti Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaa jatketaan
ja laajennetaan toiselle asteelle sekä korkea-asteelle. Nämä toimenpiteet ovat
tärkeitä, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus harrastaa
liikuntaa”, toteaa edustaja Vahasalo.

Liikuntapolitiikka ei ole pelkästään opetus- ja
kulttuuriministeriön vastuulla vaan siihen vaikutetaan myös sosiaali- ja
terveyspolitiikalla, työ- ja elinkeinoasioissa sekä muun muassa
veropolitiikalla. Liikunnan edistäminen tulisikin ymmärtää laaja-alaisesti ja
tarvitsemme politiikkatoimia jokaisella sektorilla.

“Tarvitsemme vielä voimakkaammin ymmärrystä sille,
että entistä useammat hallinnonalat kantavat kortensa kekoon liikunnan lisäämiseksi.
Liikunnan ja urheilun edistämisen hyödyt näkyvät laajalti yhteiskunnassa, kuten
säästyneinä terveysmenoina. Siksi on luontevaa, että myös vastuuta
kustannuksista ja koordinaatiosta laajennettaisiin”, jatkaa edustaja Sarkomaa.

Selonteon ansiona voidaan pitää myös sitä, että
liikunnan rahoitustarve on tunnistettu ja tunnustettu. Valtion
huippu-urheilurahoitusta esitetään lisättäväksi 2020-luvulla ja Olympiarahastoa
pääomitetaan enintään 20 miljoonaa euroa. Lisäksi liikunnan edistämiseen
esitetään laajalti toimenpiteitä ja näille rahoitusta.

”Esitämme
valiokunnan kannanottona, että Suomessa selvitetään tarve huippu-urheilulain
säätämiselle. Suomalaiset ovat tutkitusti huippu-urheilukansaa ja arvostavat
kansainvälistä urheilumenestystä korkealle. Olen iloinen siitä, että
Olympiakomitean asema huippu-urheilun johtajana on nyt tunnustettu”, päättää
valiokunnan varapuheenjohtaja Multala.

Lisätietoja:

Sari Multala, puh. 040 531 7104

Sari Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Raija Vahasalo, puh. 050 511 3090

Ota kantaa