Kokoomuksen Sarkomaa: Itämeri iloitsee – valumista vähentävä kipsikäsittely sai tuntuvan rahoituksen

Blogi

TIEDOTE 12.3.2019
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen
kansanedustaja Sari Sarkomaan mukaan kipsisistä voi tulla pelastus
pahoin rehevöityneelle Saaristomerelle ja laajemminkin koko Itämerelle. Osana vuoden 2019 valtion talousarviota eduskunta päätti
käynnistää kolmivuotisen 45 miljoonan euron pelastusohjelman Itämeren
ravinnekuorman vähentämiseksi. Tälle vuodelle kohdennetusta noin 22
miljoonan euron summasta on käytettävissä noin kahdeksan miljoonaa euroa
kipsikäsittelyyn.

Käynnistettävän
ohjelman myötä Saaristomeren valuma-alueen pelloille tullaan levittämään
kipsiä. Pelloille levitettävän kipsijätteen on tutkimuksissa osoitettu
vähentävän vesistöihin päätyvää maatalouden fosforihuuhtoumaa jopa puolella. Sarkomaan mukaan kipsi on saatava kiireellisesti
Saaristomeren fosforipitoisille pelloille purkamaan Saaristomeren lantapommia. Vesistöjä
rehevöittävien ravinteiden keskiössä on biomassoihin sitoutunut fosfori- ja
typpikuorma, josta yli 80 prosenttia syntyy maataloudessa.

Sarkomaa on toistuvasti kirittänyt toimia kipsin käytön
vauhdittamiseksi, jotta Itämeri pelastuisi. Jätemateriaalin hyödyntäminen
ympäristönsuojelussa on kustannustehokas suomalainen innovaatio ja askel kohti
puhtaampaa merta.

”Kipsikäsittely on ensiapua. Sen lisäksi eduskuntaryhmämme
aloitteesta käynnistetään kokeilu siitä, miten peltojen ylijäämäravinteiden
kertymistä vähennetään ja edistetään ravinteiden liikkuvuutta tiloille, joissa
niille on tarvetta. Tavoitteena on luoda kiertotalousmarkkina orgaanisille
lannoitteille. Tästä hyötyvät maatilat ja Itämeri. Kotimaisen ruuantuotannon
edistäminen on tärkeää meille kaikille suomalaisille. Maatalouden
vesistöille aiheuttamaa ravinnekuormitusta on kyettävä vähentämään
huomattavasti vuoteen 2025 mennessä”, Sarkomaa toteaa.

”Suomi
on parhaillaan Itämeren suojelukomission (HELCOM) puheenjohtaja. Maatalouden
fosforivalumaa voitaisiin vähentää kipsikäsittelyllä lähes suojelukomission
asettaman vähennystavoitteen verran. Meillä on nyt oiva tilaisuus näyttää
edelläkävijöinä suuntaa kaikille Itämeren rantavaltioille”, Sarkomaa päättää.

Lisätietoja:
Sari Sarkomaa
09 432 3033

Ota kantaa