Helsingin kuntapolitiikan viikko 11/2019

Blogi

Kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin merellisen strategian ja varaa Meilahdesta mielenkiintoisen alueen lahjoitusta varten samalla kun pohtii kaupunkistrategian mittareita. Kaupunkiympäristölautakunnassa pohditaan Vuosaaren majoja sekä Pohjois-Pasilan ja Hernesaaren kaavoja. Kaupunginvaltuustossa on kyselytunti ja Raide-Jokerista keskustellaan varmasti vilkkaasti.

Maanantai 11.3.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Tiistai 12.3.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Keskiviikko 13.3.

Kaupunginvaltuusto

Perjantai 15.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin merellisen strategian ja toimintaohjelman, joka jäi viimeksi pöydälle. Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Helsingin merellinen sijainti on osa kaupungin perusluonnetta ja -olemusta. Helsinkiläisten virkistysmahdollisuuksien edistämiseksi, matkailupalvelujen kehittämiseksi ja kaupungin yleisen vetovoiman vahvistamiseksi laaditaan merellinen strategia, jossa haetaan keinoja mm. merellisten kohteiden saavutettavuuden parantamiseen, saariston palvelujen kehittämiseen ja merellisten tapahtumien edistämiseen. Toimintaohjelma on tehty erittäin hyvin, joten kannattaa tutustua siihen.

Kaupunginhallitus varaa myös Meilahdesta alueen Suomen tasavallan presidentti-instituution 100-vuotisjuhlavuoden kunnaksi tehtävää lahjoitusta varten. Hesari onkin jo aihetta käsitellyt: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006026957.html

Keskustelua herättävät varmasti kaupunkistrategian kehitettävät mittarit. Kaupunginhallitus teki vuosi sitten päätöksen kaupunkistrategian peräti 49:stä kaupunkitason mittarista, joista 16 piti kehittää, koska niihin ei ollut olemassa hyväksi koettuja yhtenäisiä mittareita. Näitä on nyt siis kehitetty, ja esitetään hyväksyttäviksi.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa käsitellään alueen varaamista Kampista SRV-yhtiöille UrBaana-hankkeen jatkokehittelyyn.

Mielenkiintoista on kuulla myös kaupungin tekemän yrityshaastattelututkimuksen tuloksista ja johtopäätöksistä. Keskeinen tulos on muun muassa, että yritysten edustajat tuntevat huonosti yrityksille tarkoitettuja palveluita. Soveltuvan työvoiman saatavuus on puolestaan ongelma lähes puolelle vastaajista. Helsingin korkea kustannus- ja hintataso, liikenneruuhkat, tietyöt, kova kilpailutilanne ja byrokratia ovat yleisimmät avopalautteessa esille nousseet tyytymättömyyden aiheet. Yritykset toivovat kaupungilta lisää tietoa kaupungin palveluista ja toiminnasta.

Kaupunginvaltuustossa pidetään kyselytunti uusilla säännöillä: valtuutettujen pitää lähettää kysymykset aiempaa aikaisemmin – mikä on erinomaista valmistautumisen kannalta – pormestariston vastaus saa olla enintään 3 minuutin pituinen ja valtuutettujen puheenvuorot 1 minuutin pituisia. Pääsen todennäköisesti vastaamaan, sillä sijaistan kokouksessa kahta muuta apulaispormestaria.

Näin vaalien alla syntyy varmasti keskustelua Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta ja Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelman hyväksymisestä. Miksi enimmäishintaa joudutaan korottamaan (vuonna 2016 arvio oli 275 miljoonaa euroa, nyt 386 miljoonaa euroa, josta Helsingin osuus on 209 miljoonaa euroa)? Kustannusten nousuun ovat vaikuttaneet useat tekijät, kuten katurakentaminen (alun perin yksikköhinta perustui siihen, että katurakenteista uusitaan vain ylimmät kerrokset, kun ne joudutaan nyt monilta osin rakentamaan kokonaan uudelleen). Alkuperäisessä hankesuunnitelmissa ei myöskään otettu huomioon kaikkia pikaraitiolinjan vaatimia rakenteita ja ratkaisuja. On tietenkin harmillista, että kaikki seikat eivät ole tiedossa, kun tällaisia hankintoja tehdään.

Valtuusto hyväksyy myös Mäkelänrinteen lukien laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman sekä Vuosaaren lukion uudisrakennuksen hankesuunnitelman.

Patterimäen asemakaavaa ja asemakaavan muutos on myös valtuustokäsittelyssä. Kyseessä on Pitäjänmäen Takkatien teollisuusalueen ja Pajamäen asuntoalueen välissä sijaitseva alue. Kaavaratkaisu mahdollistaa olemassa olevan virkistysalueen itäosaan Pitäjänmäentien varteen tiivistä, elävää ja katupuin istutettua kaupunkiympäristöä tulevan Raide-Jokerin pysäkin välittömään läheisyyteen. Asukasmäärän lisäys on noin 900 henkilöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös Staran varikon toiminnot kallioluolastoon Patterimäen alle, jolloin nykyinen Atomitien varikkoalue vapautuu toimitilarakentamiseen.

Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään edelleen alueen varaamista MajaMaja Oy:lle merellisen matkailuhankkeen suunnittelua varten Vuosaaren edustalla olevaan Nuottasaareen. Asia on jäänyt jo kahdesti pöydälle. MajaMaja Oy kehittää suomalaisen suunnittelutiimin ja kansainvälisten partnereiden kanssa pienen mittakaavan omavaraista ja siirrettävää majoitusyksikköä, joka yhdistää korkealuokkaisen ja resurssioptimoidun puuarkkitehtuurin sekä omavaraisen suljetun kierron energia- ja vesiteknologian. Nuottasaareen olisi mahdollista sijoittaa noin 30 kappaletta majoitusmökkejä. Mökit tulisivat matkailijoiden ja kaupunkilaisten vuokrattavaksi varausjärjestelmän kautta. Lisäksi saarelle olisi mahdollista sijoittaa sauna-, ravintola-, ja muita majoitusta tukevia palveluja.

Lautakunta käsittelee myös Pohjois-Pasilan eteläisen Postipuiston asemakaavan muutosehdotusta. Eteläisen Postipuiston alueelle suunnitellaan asuin- ja työpaikkarakentamista. Tavoitteena on, että alueelle valmistuisi asuntoja noin 3800 asukkaalle ja toimistotilaa noin 2000 työntekijälle. Kaava-alue on osa Pohjois-Pasilan nauhakaupunkia, joka jatkuu Metsäläntielle saakka.

Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos ovat myös esillä. Uutta asuntokerrosalaa on noin 317 000 k-m² ja työpaikka- ja palvelukerrosalaa on noin 138 480 k-m². Yhteensä alueen kerrosala on 495 000 k-m², josta kaupallisia palveluita on noin 26 000 k-m². Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on eₜ=3,0 ja aluetehokkuus eₐ=1,0. Asukasmäärän lisäys on 7 600 asukasta. Kaavasta on esitetty 26 kirjallista mielipidettä, ja se aiheuttaa varmasti keskustelua.

 

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

Ota kantaa