Viisivuotiaiden maksuton esiopetuskokeilu jatkuu Helsingissä

Blogi

Lasten yhdenvertaista koulupolkua
viitoittava kaksivuotinen esiopetus on lähempänä kuin koskaan. Viime viikolla
opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen tekemä päätös jatkaa ja laajentaa elokuussa
2018 alkanutta maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua tuo 18 600
viisivuotiasta lasta kokeilun piiriin.

On mainiota, että Helsinki jatkaa maksuttoman
varhaiskasvatuksen kokeilussa. Se on mittava loikka lapsiystävällisen kaupungin
rakentamissa. Iloitsen helsinkiläisten perheiden puolesta.

Tuore päätös tuo kokeiluun mukaan kokonaisuudessaan 31 prosenttia kaikista viisivuotiaista. Vuonna
2018 alkanut kokeilu jatkuu heinäkuun 2020 loppuun. Askel maaliin on otettava
seuraavalla eduskuntakaudella ja velvoittavasta esiopetuksesta on
tehtävä kaksivuotinen. Näin kaikki 5-6 –vuotiaat pääsisivät maksuttomaan
esiopetukseen 20 tunniksi viikossa. Tämä on kirjattava seuraavan hallituksen
ohjelmaan.

Tutkimustieto vahvistaa sen, että varhaiskasvatukseen
panostaminen on vaikuttava tapa ehkäistä syrjäytymistä ja edistää kaikkien
lasten kasvua, kehitystä sekä oppimista. Laadukas varhaiskasvatus tukee
erityisesti heikommista lähtökohdista ponnistavia lapsia varhaisessa vaiheessa
hyvissä ajoin jo ennen koulun aloittamista. Varhaiskasvatus on suomalaisen
koulutusjärjestelmän vahva kivijalka. Maksuttomuuskokeilu on mittava askel
oikeaan suuntaan. Se vahvistaa mahdollisuuksien tasa-arvoa. Kaikille lapsille
pitää olla mahdollista osallistua, eivätkä maksut saa muodostua esteeksi. 

Lasten kasvun ja kehityksen lisäksi
varhaiskasvatus vauhdittaa erityisesti naisten työllistymismahdollisuuksia,
uralla etenemistä ja eläkekertymiä. Laadukas varhaiskasvatus ja päiväkotien
riittävää määrä lähellä perheitä on työelämän tasa-arvoteko. 

Helsingissä lasten määrä
kasvaa. Vuoteen 2020 mennessä Helsingissä on 10 000 koululaista ja
päiväkoti-ikäistä lasta enemmän. Tämä edellyttää lisäpanostuksia kouluihin ja
päiväkoteihin. On välttämätöntä, että kasvupaineesta huolimatta
varhaiskasvatuksen laatu pidetään korkeana ja osallistumisaste nousee.
Helsingin on kirittävä uusien päiväkotien saamiseksi. Päiväkoteja on oltava
siellä missä on lapsia.

Sari Sarkomaa

helsinkiläisten kansanedustaja

kolmen
lapsen äiti

Ota kantaa