Pojille myös!

Blogi

Lähes
jokainen meistä saa papilloomavirustartunnan elämänsä aikana. Tartunnat
paranevat useimmiten itsestään, mutta edetessään erityisesti korkean riskin papilloomavirustyyppien
(HPV) aiheuttamat infektiot aiheuttavat mm. kohdunkaulansyöpää, pään- ja kaulanalueen
syöpiä sekä kondyloomaa.

HPV:n
aiheuttamia vaikeita ja inhimillistä kärsimystä aiheuttavia sairauksia voidaan
ehkäistä tehokkaasti rokottamalla. Rokotuksen turvallisuus on osoitettu
tutkimuksissa. Olen tehnyt työtä
HPV-rokotteen saamiseksi kansalliseen rokoteohjelmaan.
Suomessa
rokotuskattavuus on kuitenkin toistaiseksi jäänyt matalaksi ja HPV-rokote on
tarjolla kansallisessa rokotusohjelmassa vain tytöille.

Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos julkaisi tammikuussa suosituksen kansallisen
HPV-rokotusohjelman laajentamisesta myös pojille. HPV:n aiheuttama tautitaakka
on merkittävä myös miehille. HPV-rokote tulisi ottaa osaksi myös poikien
kansallista rokoteohjelmaa, jotta voidaan ehkäistä papilloomaviruksen
aiheuttamia syöpiä myös miesten keskuudessa. Lisäksi poikien rokottaminen
edistää laumaimmuniteetin saavuttamista.

THL:n
laskelmien mukaan rokotusohjelmalla voidaan saavuttaa tuhansia terveitä
elinvuosia. Tyttöjen rokottamisella on mahdollista säästää vuosittain noin 11
miljoonaa euroa syövän- ja syövän esiasteiden hoitokuluja. Poikien rokottaminen
kansallisessa rokotusohjelmassa toisi lisäksi noin 4 miljoonan euron säästöt.

Tyttöjen
ja poikien rokottamisella on THL:n arvion mukaan mahdollista ehkäistä arviolta
300 syöpää vuosittain. Syöpäsairauksien ehkäiseminen rokottamalla on
inhimillisesti perusteltuna, mutta myös kansantaloudellisesti.

Muissa
Pohjoismaissa on jo käynnistetty tai ollaan käynnistämässä sukupuolineutraali
HPV-rokotusohjelma. Nykyinen HPV-rokotusohjelmamme asettaa nuoret eriarvoiseen
asemaan sukupuolen perusteella. Mahdollisuus terveeseen elämään kuuluu
kaikille. Suomessa tulee tarjota HPV-rokote yhdenvertaisesti sukupuolesta
riippumatta.

Rokottamisen
rinnalla on tarpeen jatkaa ja kehittää kansallista kohdunkaulan syöpäseulontaa.
Seulonta on helppo tapa löytää solumuutokset ennen kuin niistä kehittyy
syöpää.  Seulonnalla on saatu suomessa
vähennettyä kohdunkaulan syövän esiintymistä 80 prosentilla. Matalan
syntyvyyden aikana on erityisen tärkeää pyrkiä ennaltaehkäisemään
lisääntymisterveyteen vaikuttavat sairauksia.

Sari
Sarkomaa

helsinkiläisten
kansanedustaja

kolmen
lapsen äiti

Ota kantaa