Helsingin kuntapolitiikan viikko 10/2019

Blogi

Kaupunginhallitus hyväksyy Helsingin merellisen strategian. Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy uusien päiväkotien tarveselvityksiä. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään edelleen Helsingin tontinluovutuksen linjauksia.

Maanantai 4.3.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 5.3.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta

Pelastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Torstai 7.3.

Kaupunginhallituksen aamukoulu

Liikenneliikennelaitoksen (HKL) johtokunta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveysjaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee Patterimäen asemakaavaa ja asemakaavan muutosta. Kyseessä on Pitäjänmäen Takkatien teollisuusalueen ja Pajamäen asuntoalueen välissä sijaitseva alue. Kaavaratkaisu mahdollistaa olemassa olevan virkistysalueen itäosaan Pitäjänmäentien varteen tiivistä, elävää ja katupuin istutettua kaupunkiympäristöä tulevan Raide-Jokerin pysäkin välittömään läheisyyteen. Asukasmäärän lisäys on noin 900 henkilöä. Kaavaratkaisu mahdollistaa myös Staran varikon toiminnot kallioluolastoon Patterimäen alle, jolloin nykyinen Atomitien varikkoalue vapautuu toimitilarakentamiseen.

Mäkelänrinteen lukion laajennus ja Vuosaaren lukion uudisrakennus ovat myös edenneet kaupunginhallitukseen saakka.

Kaupunginhallitus tutustuu myös Helsingin merelliseen strategiaan ja toimintaohjelmaan. Kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Helsingin merellinen sijainti on osa kaupungin perusluonnetta ja -olemusta. Helsinkiläisten virkistysmahdollisuuksien edistämiseksi, matkailupalvelujen kehittämiseksi ja kaupungin yleisen vetovoiman vahvistamiseksi laaditaan merellinen strategia, jossa haetaan keinoja mm. merellisten kohteiden saavutettavuuden parantamiseen, saariston palvelujen kehittämiseen ja merellisten tapahtumien edistämiseen. Toimintaohjelma on tehty erittäin hyvin, joten kannattaa tutustua siihen.

Kaupunginhallitus käynnistää myös uutta johtamisjärjestelmää ja toimialamallia koskevan akateemisen arviointitutkimuksen.

Kaupunginhallituksen aamukoulu pidetään torstaina. Esityslistalla on katsauksia suuriin raidehankkeisiin, Helsingin julkisen taiteen biennaaliin, kaupungintalon ala-aulan uudistuksen etenemiseen sekä – tietenkin – sote- ja maakuntauudistukseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa hyväksytään päiväkoti Kukkaniityn/daghemmet Blomängenin uudisrakennuksen sekä osoitteeseen Sinivuokonpolku 9 rakennettavan päiväkotien ja koulun toimipisteen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitykset.

Lisäksi käsiteltävänä valtuutettujen aloitteita, jotka koskevat itsemurhien ehkäisyohjelman käynnistämistä, lukiotoiminnan turvaamista Lauttasaaressa ja perhetyön tuomista päiväkoteihin.

Kaupunkiympäristölautakunnassa jatketaan Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten käsittelyä. Helsinki on Suomen merkittävimpiä maanomistajia ja tonttien luovuttajia. Kaupungin laaja maanomistus antaa kaupungille poikkeuksellisen laajat mahdollisuudet kaupunkistrategian ja muiden keskeisten tavoitteiden toteuttamiseen tontinluovutuksen keinoin. Helsingin tontinluovutustoiminta on perustunut aiemmin eri aikoina luottamusmieselimissä tehtyihin päätöksiin sekä ajan saatossa muodostuneisiin käytänteisiin. Nyt tarkoituksena on parantaa tontinluovutustoiminnan avoimuutta sekä luoda pohja pitkäjänteiselle ja ennustettavalle tontinluovutustoiminnalle.

Lautakunnassa käsitellään myös alueen varaamista MajaMaja Oy:lle merellisen matkailuhankkeen suunnittelua varten Vuosaaren edustalla olevaan Nuottasaareen. Asia jäi viimeksi pöydälle. MajaMaja Oy kehittää suomalaisen suunnittelutiimin ja kansainvälisten partnereiden kanssa pienen mittakaavan omavaraista ja siirrettävää majoitusyksikköä, joka yhdistää korkealuokkaisen ja resurssioptimoidun puuarkkitehtuurin sekä omavaraisen suljetun kierron energia- ja vesiteknologian. Ensimmäinen malli on suunniteltu saariston majoitustarpeisiin ja sen testiversio sijaitsee Helsingin Liuskasaarella. MajaMaja on mukana ensimmäisenä pohjoismaalaisena yrityksenä Pariisissa sijaitsevan Station F -startup-keskuksen kiihdyttämöohjelmassa.

Nuottasaareen olisi mahdollista sijoittaa noin 30 kappaletta majoitusmökkejä. Mökit tulisivat matkailijoiden ja kaupunkilaisten vuokrattavaksi varausjärjestelmän kautta. Lisäksi saarelle olisi mahdollista sijoittaa sauna-, ravintola-, ja muita majoitusta tukevia palveluja.

Kaupunki luovuttaa myös pyöräasema- ja mainoslaitepaikkoja HKL:lle kaupunkipyörähankkeen laajentamista varten. Laajennus sisältää 88 uutta kaupunkipyöräasemaa.

 

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

Ota kantaa