Kissat ansaitsevat rekisterinsä

Blogi

Eduskunnan eläinsuojeluryhmämme pitkäaikainen
tavoite on täyttymässä, kun maa-
ja metsätalousministeriö on saanut valmiiksi selvityksen virallisen koira- ja
kissarekisterin perustamisesta.
Rekisteri tullaan perustamaan ja koirien
rekisteröinti tulee pakolliseksi vuonna 2022. Olen tyytyväinen siitä, että
rekisterin edellyttämä lainsäädäntötyö käynnistetään jo tämän vuoden aikana.

Rekisteröinnin myötä eläimelle asetetaan mikrosiru, jonka tiedot on kirjattu rekisteriin yhdessä omistajatietojen kanssa. Tunnistusmerkinnän säätäminen pakolliseksi on merkittävä askel lemmikeiden paremman terveyden ja hyvinvoinnin puolesta. Uudistuksella haluamme erityisesti ehkäistä pentutehtailua, lemmikeiden laitonta maahantuontia, sekä helpottaa irrallaan tavattujen lemmikeiden palauttamista omistajalleen.

Tärkeä
tavoitteeni on ollut, että rekisteröinti tulee pakolliseksi myös kissojen
osalta.
Lemmikkieläimen heitteille jättö on laiton ja rangaistava teko,
mutta kissojen kohdalla syyllisiä saadaan todella harvoin vastuuseen teoistaan.
Tämä johtuu siitä, että ilman tunnistusmerkintää kissaa on käytännössä
mahdotonta yhdistää sen omistajaan. Ongelmallista kissojen vapaana kulkeminen
ei ole pelkästään kissojen oman turvallisuuden vuoksi mutta myös luonnon
monimuotoisuuden kannalta luonnonvaraisten eläinten pesimäaikaan.
Luonnonvaraisten eläinten pesimärauha turvataan koirien ja kissojen
kiinnipitämisellä erityisesti kiinnipitoaikana. On huomion arvoista, että vapaana
olevat kissat ja koirat saattavat tappaa myös uhanalaisia eläinlajeja.

Vuosittain noin 10 000 kissaa toimitetaan
löytöeläiminä löytöeläintaloille. Näistä valitettavasti vain harva löytää
takaisin omistajansa luo. Nämä eläimet sijoitetaan uuteen kotiin tai joudutaan
lopettamaan. Eläinten kärsimyksen lisäksi heitteille jätöstä aiheutuu
merkittäviä taloudellisia kustannuksia. Eläinsuojeluyhdistykset ja
vapaaehtoiset tekevät mittaamattoman arvokasta työtä löytöeläinten hyväksi. Irrallaan
kulkevien eläinten on tutkimuksissa havaittu palautuvan omistajilleen paremmin,
jos niillä on näkyvä tunnistusmerkki, esimerkiksi kaulapanta, jossa on
omistajan yhteystiedot.

Koirien rekisteröinti on säädetty pakolliseksi jo
lähes kaikissa muissa EU-maissa ja tunnistemerkinnän vaatimuksesta on säädetty
vielä kattavammin. Kissoilla rekisteröinnistä on säädetty useassa eri maassa,
Ranskassa on toiminut koko maan kattava kissojen rekisteri vuodesta 2012.
Suomen on syytä pikimmiten päivittää lainsäädäntönsä eläinten
tunnistusmerkinnän osalta eurooppalaiselle tasolle.

Eduskunnassa käsittelemme hallituksen esitystä eläinten hyvinvointilaiksi. Uudistuksessa
modernisoidaan vuodelta 1996 oleva laki vastaamaan eläintenpidolle ja
lainsäädännölle nykypäivänä asetettavia vaatimuksia. Eduskunnassa olevan
lakiesityksen puutteet on korjattava. Olen
tyytyväinen siitä, että uudistuksen myötä otetaan huomioon uusin tutkimustieto
eläinten tarpeista ja hyvinvoinnin vaatimuksista.

Valtakunnallisena löytöeläinpäivänä lauantaina 2.3 klo
12.30-13.30 olen mukana Helsingin
eläinsuojeluyhdistyksen HESY:n avoimissa ovissa (Yhdyskunnantie 11, 00680
Helsinki)
. Tervetuloa tutustumaan HESY:n tekemään tärkeään työhön sekä
löytöeläimiin.

Sari Sarkomaa

helsinkiläisten kansanedustaja

Eduskunnan eläinsuojeluryhmän ja Hesyn jäsen

Ota kantaa