Ilmastonmuutos ja tytöt

Blogi

Tyttöjen oikeudet ja tasa-arvo kytkeytyvät moniin suurista globaaleista kysymyksistä. Ajankohtainen haaste ja tärkeä näkökulma tyttöjen oikeuksiin on ilmastonmuutos. Järjestimme Planin avustuksella Eduskunnan Tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmän kanssa tilaisuuden, jossa tarkasteltiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia tyttöjen elämään maailmalla. Sen vaikutukset näkyvät jo nyt. Tulevaisuudessa tilanne vakavoituu entisestään, jos emme onnistu hillitsemään ilmastonmuutosta.

Tällä hetkellä ilmastonmuutos on vesittämässä niitä hyviä tyttöjen tasa-arvon kehitystuloksia, minkä eteen on tehty vuosia töitä. Koska kotitaloustyöt ovat yleensä tyttöjen ja naisten päävastuulla, aiheuttaa ilmastonmuutos ruoan ja puhtaan veden hankkimiselle isoja haasteita. Kun arki vaikeutuu, hengissä selviytymisen ja perheen ruokkimisen rinnalla opiskelut ja muut ”toissijaiset” asiat jäävät jalkoihin. Valitettavasti ilmastonmuutos edistää myös lapsiavioliittoja. Kun perheet köyhtyvät ja ruokaturva heikentyy, myös yhteiskunta ympärillä murenee ja kaikki on kaupan. Myös ihmisarvo. 

Ilmastonmuutos lisää luonnonkatastrofeja varsinkin jo valmiiksi kuritetuille alueille. Useiden arvioiden mukaan naisten ja lasten riski kuolla luonnonkatastrofeissa – kuten tsunameissa ja maanjäristyksissä – on korkeampi miehiin nähden. Miehet myös selviytyvät paremmin pitkistä pakolaismatkoista, toisin kuin naiset ja lapset, jotka ovat alttiita seksuaaliselle hyväksikäytölle, väkivallalle ja ihmiskaupalle.

Ilmastonmuutoksen tuomat äärimmäiset säänvaihtelut uhkaavat nimenomaan tyttöjen elinympäristöä ja elämää. On kohtuutonta, että ilmastonmuutos osuu kovimmin niihin maihin, jotka ovat siitä vähiten vastuussa. Suomen kaltaisten vauraiden teollisuusmaiden on tässä kohtaa katsottava kiireesti peiliin ja käärittävä hihat. Asia on hyvin pitkälti meidän vastuullamme ja panostuksemme katastrofin estämiseksi on tehtävä nyt. Meidän on sitouduttava tiukemmin sekä henkilökohtaisella että poliittisella tasolla maapallon lämpenemisen rajoittamiseen. Meidän on myös tuettava niitä tahoja, jotka kulutusjuhlistamme maksavat kovaa hintaa. 

Vaikka kehittyvien maiden tytöt saattavat olla tämän hetkisten olosuhteiden uhreja, se ei tarkoita, että he pysyisivät uhreina ikuisesti. Tytöissä ja naisissa on valtava potentiaali, joka oikein kannustettuna ja tuettuna on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Tyttöihin panostettu tasa-arvotyö ja ilmastotoimet tukevat toisiaan ja parhaimmillaan edistävät ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Ota kantaa