Liikunta on aivoterveyden paras ystävä

Blogi

Julkaistu Muistilehdessä 1/2019

Aivoterveydestä
huolehtiminen kuuluu kaikenikäisille. Se on edellytys toimintakyvylle, jonka
ydinosia ovat muisti ja fyysinen kunto. Tutkimukset osoittavat liikunnan
edistävän aivoterveyttä elämän kaikissa vaiheissa. Liikkuminen
parantaa verenkiertoa aivoissa sekä vähentää sairastumisen riskiä moneen
sairauteen. Liikunta ja ulkoilu ovat
olennaisia sairastuneen hyvälle elämälle mutta yhtälailla omaishoitajan
hyvinvoinnille.

Ikäihmisten
liikuntakyvyn ongelmista kaksi kolmasosaa johtuu liikunnan puutteesta – vain
kolmannes vanhenemisesta. Liikunta on ikääntyville elintärkeää. Arjen asioista selviytyminen sujuvoituu ja omaishoitajan
työ kevenee, kun muistisairas ihminen ja hänen omaisensa liikkuvat arjessa
säännöllisesti. Liikkuja myös nukkuu yönsä paremmin. Jotta liikkuminen
olisi mielekästä, on hyvä liikkua tavalla, josta itse pitää.  

Kävely on tehokasta liikuntaa. Musiikki ja tanssi tehoavat kuin
lääke, kun mieli maalaa musiikista muistoja. Liikunta on tapa hoitaa sosiaalisia
suhteita ja tavata ystäviä. Ikäinstituutin tekemät tutkimukset osoittavat
ikääntyvien liikkuvan aivan liian vähän. Väliinputoajia ovat kotona asuvat
heikkokuntoiset ikäihmiset. Muistiliitto tekee monin
tavoin työtä sen eteen, että oikeus elää oman näköistä elämää, liikkua ja
ulkoilla toteutuu. Kansallinen muistiohjelma antaa tähän vahvan tuen.
Aivoterveyden ja muistiystävällisyyden vauhdittaminen on koko Suomen asia. 

Sari
Sarkomaa

helsinkiläisten
kansanedustaja

Muistiliiton varapuheenjohtaja

Ota kantaa