Kokoomuksen Sarkomaa: Tupakkalakia tiukennettava savuttoman ja nikotiinittoman Suomen saavuttamiseksi

Blogi

Tiedote 24.2.2019

Julkaisuvapaa heti

”Suomen on tehtävä
vaikuttavampia toimia savuttoman ja nikotiinittoman Suomen saavuttamiseksi. On
päivänselvää, ettei nykylainsäädännöllä saavuteta tavoitteeksi asetettua
tupakan ja nikotiinituotteiden käytön lopettamista vuoteen 2030 mennessä.
 Seuraavan hallituksen on tuotava tupakkalakia remontoiva esitys
eduskunnalle jo tulevan istuntokauden alussa”, esittää kokoomuksen
kansanedustaja Sari Sarkomaa.

”Kenenkään ei tulisi
tahtomattaan joutua altistumaan tupakan savulle ja sen myötä haitallisille
aineille. Savuttomien ympäristöjen lisääminen on siksi keskeinen toimi.
Tupakointikieltoja tulisi laajentaa erityisesti alaikäisten käytössä oleviin
ulkotiloihin, kuten leikkipuistoihin, uimarannoille ja niiden läheisyyteen,
sekä esimerkiksi joukkoliikennepysäkeille ja asemalaitureille. Lasten ja
nuorten suojaaminen tupakan haitoilta kaupunkiympäristössä ja julkisessa
tilassa on meidän aikuisten tehtävä”, Sari Sarkomaa linjaa.

Sarkomaa pitää
välttämättömänä, että ihmiset saisivat asua omassa kodissaan ilman muista
asunnoista tulevaa tupakansavua.

”Parveketupakointi altistaa
monia tahtomattaan tupakansavulle. Asunto-osakeyhtiölakia on muutettava siltä
osin, että enemmistöpäätöksellä voidaan päättää tupakointikiellosta
parvekkeilla tai asukkaiden hallinnassa olevissa sisätiloissa”, Sarkomaa
jatkaa.

Sarkomaa myös kannattaa
tupakointikieltojen rikkomisesta seuraavaa hallinnollista sanktiomaksua, samaan
tapaan kuin esimerkiksi pysäköintivirhemaksussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL) arvion mukaan tupakointi aiheuttaa joka vuosi noin 700
työkyvyttömyyseläkejaksoa ja noin 340 000 vuodeosastohoitopäivää. Tupakoinnin
aiheuttamiin sairauksiin kuolee vuosittain noin 4300-4500 suomalaista.

”Viisain tapa hillitä
sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousua on lisätä ennaltaehkäisevien
toimien vaikuttavuutta. Parhaassa sote-mallissa suurimmat investoinnit ja
painavimmat toimet suunnataan terveydenedistämiseen. Savuttomuus ja
nikotiinittomuus ovat keskeisiä tekijöitä, kun rakennamme terveempää Suomea”,
kokoomusedustaja toteaa.

”Tupakka on merkittävä
sairauksien aiheuttaja. Sairastuminen on tietysti aina inhimillinen tragedia,
mutta tupakoinnin taakka on raskas myös yhteiskunnalle. Tupakoinnin
lopettamisen tukea, sekä tietoa tupakoinnin haitoista on edelleen lisättävä.
Terveydenhuollon toimijat perus- ja erityispalveluissa on saatava vahvasti
mukaan tupakasta vieroituksen hoitopolkuun. Myös työpaikkojen ja
työterveyshuollon työssä on paljon käyttämätöntä voimavaraa, samoin kaikessa
nuorten kanssa tehtävässä työssä urheilusta muuhun nuorisotyöhön”, Sarkomaa
pohtii.

Tupakkatuotteet aiheuttavat
haittaa ihmisille ja ympäristölle. Tupakantumpit sisältävät kadmiumia,
arsenikkia ja lyijyä. Suomessa maahan heitetyistä tupakantumpeista kertyy
vuosittain 680 000 kiloa vaarallista jätettä.

”Tupakantumpit ovat
materiaaliltaan selluloosa-asetaattia, joka ei maadu, vaan hajoaa ympäristössä
ja vesistöissä mikromuoviksi. Lisäksi tumpit ovat esimerkiksi päiväkotien
pihalle jätettynä suureksi vaaraksi pienille lapsille. Tupakointi onkin monin
tavoin terveys- ja ympäristöriski, jonka kitkemiseen tarvitaan nykyistä
tiukempia keinoja”, päättää Sarkomaa.

Sarkomaa pitää hyvänä pohjana
tupakkalain uudistamiselle sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän
viime vuoden toukokuussa esittämää tiekarttaa.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa, 050 511
3033

Ota kantaa