Helsingin kuntapolitiikan viikko 9/2019

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee viimeksi pöydälle jäänyttä Raide-Jokerin enimmäishinnan korottamista. Kaupunginvaltuustossa jatketaan viime kokouksessa pöydälle jääneiden valtuutettujen aloitteiden parissa. Kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään Laajasalon ratikkakorttelia ja Helsingin tontinluovutuksen linjauksia.

Maanantai 25.2.

Kaupunginhallitus

Tiistai 26.2.

Kaupunkiympäristölautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Keskiviikko 27.2.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 28.2.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

Perjantai 1.3.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto

 

Kaupunginhallitus käsittelee Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamista. Asia jäi viimeksi pöydälle. Nyt esitetty uusi kustannusarvio on laadittu huomattavasti tarkempien, keskimäärin katusuunnitelmatasoisten suunnitelmien perusteella kuin aiemmat arviot. Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityksenä on, että pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 386 milj. euroa ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 209 milj. euroa, kun valtion osuus kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa. Vuonna 2016 hyväksytyn hankepäätöksen mukainen kokonaiskustannusarvio 275 milj. euroa on vuoden 2018 marraskuun hintatasossa 287,8 milj. euroa. Samalla ehdotetaan hyväksyttäväksi Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelma siten, että varikon kokonaiskustannusarvio on yhteensä 69,45 milj. euroa, josta Helsingin kaupungin osuus on yhteensä 62,44 milj. euroa.

Raide-Jokerin pikaraitiotieinfra käsittää noin 25 kilometriä rataa ja 34 pysäkkiparia Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä. Radasta 16 km sijoittuu Helsingin ja 9 km Espoon puolelle. Raide-Jokeria liikennöidään 29 vaunulla. Roihupellon raitiovaunuvarikko rakennetaan pikaraitiotien kalustoa varten.

Kaupunginvaltuustossa jatketaan viimeksi pöydälle jääneiden valtuutettujen aloitteiden käsittelyä. Aloitteiden aiheet vaihtelevat tällä kertaa lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämisestä koulujen vaikutusvallan lisäämiseen ja perhevalmennuksen käynnistämiseen murrosikäisten nuorten vanhemmille. Voit seurata keskustelua klo 18 alkaen osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

Myös Kallion ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma ja Asema-aukion (Sokos) asemakaavan muutos ovat edenneet valtuustoon saakka.

Kaupunkiympäristölautakunnassa jatketaan helmikuun alussa pöydälle jääneen Laajasalon ratikkakorttelin (Yliskylä) asemakaavan muutosluonnoksen käsittelyä. Itseänikin asia kiinnostaa, sillä Laajasalon koulut sijaitsevat juuri kaava-alueella. Kaavasta on esitetty runsaasti mielipiteitä, ja esityslistan mukaan mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavarajauksia on mietitty niin, että mahdollisimman paljon liikunta-, virkistys- ja metsäalueita säilyy ja rakentuva kortteli palvelee laajemmin kaikkia laajasalolaisia.

Lautakunta tekee myös kaupunginhallitukselle esityksen Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten hyväksymiseksi. Tämä asia jäi pöydälle tammikuun lopussa. Helsinki on Suomen merkittävimpiä maanomistajia ja tonttien luovuttajia. Kaupungin laaja maanomistus antaa kaupungille poikkeuksellisen laajat mahdollisuudet kaupunkistrategian ja muiden keskeisten tavoitteiden toteuttamiseen tontinluovutuksen keinoin. Helsingin tontinluovutustoiminta on perustunut aiemmin eri aikoina luottamusmieselimissä tehtyihin päätöksiin sekä ajan saatossa muodostuneisiin käytänteisiin. Nyt tarkoituksena on parantaa tontinluovutustoiminnan avoimuutta sekä luoda pohja pitkäjänteiselle ja ennustettavalle tontinluovutustoiminnalle.

Lautakunnassa käsitellään myös alueen varaamista MajaMaja Oy:lle merellisen matkailuhankkeen suunnittelua varten Vuosaaren edustalla olevaan Nuottasaareen. MajaMaja Oy kehittää suomalaisen suunnittelutiimin ja kansainvälisten partnereiden kanssa pienen mittakaavan omavaraista ja siirrettävää majoitusyksikköä, joka yhdistää korkealuokkaisen ja resurssioptimoidun puuarkkitehtuurin sekä omavaraisen suljetun kierron energia- ja vesiteknologian. Ensimmäinen malli on suunniteltu saariston majoitustarpeisiin ja sen testiversio sijaitsee Helsingin Liuskasaarella. MajaMaja on mukana ensimmäisenä pohjoismaalaisena yrityksenä Pariisissa sijaitsevan Station F -startup-keskuksen kiihdyttämöohjelmassa.

Nuottasaareen olisi mahdollista sijoittaa noin 30 kappaletta majoitusmökkejä. Mökit tulisivat matkailijoiden ja kaupunkilaisten vuokrattavaksi varausjärjestelmän kautta. Lisäksi saarelle olisi mahdollista sijoittaa sauna-, ravintola-, ja muita majoitusta tukevia palveluja.

Lisäksi käsitellään helsinkiläisten liikkumistutkimuksia. Tutkimusajankohtana syys-lokakuussa 2018 yleisin matkojen kulkutapa oli kävely (36 % tehdyistä matkoista). Joukkoliikenteen kulkutapaosuus oli 33 %, henkilöauton 20 % ja polkupyörän 11 % ja muiden kulkutapojen 1 %.

 

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

Ota kantaa