Kokoomuksen Sarkomaa: Vihdoin kaikki korkeakouluopiskelijat pääsemässä YTHS:n piiriin

Blogi

Tiedote
21.2.2019
Julkaisuvapaa heti

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään hyväksynyt mietinnön hallituksen esityksestä laiksi korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta. Lain myötä ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät vihdoinkin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluiden piiriin. Kaikille korkeakouluopiskelijoille yhteinen YTHS tuo korkeakouluopiskelijat viimein tasa-arvoiseen asemaan opiskeluterveydenhuollossa. 

”Opiskeluterveydenhuoltoa koskevan lain eteneminen on mittava terveysloikka. Olen iloinen, että tämä kokoomuksen ja opiskelijajärjestöjen pitkäaikainen tavoite etenee. Seuraavaksi mietintö siirtyy eduskunnan istuntosalin päätettäväksi”, kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa sanoo.

Tähän mennessä AMK-opiskelijoiden terveydenhuolto on ollut
kuntien vastuulla ja palveluissa on ollut paikoin suuriakin
paikkakuntakohtaisia eroja ja puutteita.

”Olen erityisen tyytyväinen lakiesityksen
rahoitusratkaisuun, joka turvaa korkeakouluopiskelijoiden yhdenvertaiset
palvelut. Uudistuksen tavoitteena on turvata korkeakouluopiskelijoiden
opiskeluterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti ja parantaa palveluiden
laatua sekä saatavuutta”, Sarkomaa sanoo.

Uudistuksen myötä Kela vastaisi korkeakouluopiskelijoiden
opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä ja YTHS:n palveluiden tuottamisesta.
Uudistuksessa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto rahoitetaan suurilta
osin valtion varoista (77%) ja neljäsosa palveluista rahoitetaan opiskelijoilta
perittävillä pakollisilla terveydenhuoltomaksuilla (23%).  

”YTHS:n palvelut tavoittavat opiskelijat hyvin ja ne on
suunniteltu opiskelijoiden tarpeita ajatellen. YTHS:n työ on vaikuttavaa
ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön
suurin etu on se, että siellä on paras opiskelijoiden terveyden edistämistä
koskeva osaaminen. YTHS kerää ajankohtaista tietoa korkeakouluopiskelijoiden
terveydentilasta sekä esimerkiksi liikuntaa, mielenterveyttä ja
alkoholinkäyttöä koskevista tottumuksista. YTHS tuntee hyvin opiskelijoiden
terveysongelmat sekä erityispiirteet ja kykenee vastaamaan opiskelijoiden
palvelutarpeeseen tehokkaammin kuin yleinen julkinen terveydenhuolto”, Sarkomaa
sanoo.

”Korkeakouluopiskelijat ovat Suomen tulevaisuuden osaajia.
Heidän työ- ja opiskelukyvystään huolehtiminen, kohdennetut palvelut ja
oikea-aikainen hoitoon pääsy ovat valtavan tärkeitä asioita koko kansakunnalle.
Kun ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa ja jopa ennaltaehkäisevästi, ollaan
oikealla tiellä. YTHS on osoittautunut tässä erinomaiseksi toimijaksi. Jatkossa
on tärkeää, että YTHS:ssä panostetaan entisestään terveydenedistämiseen ja
opiskelijoiden liikunnan lisäämiseen”, Sarkomaa sanoo. 

Lisätietoja: 

Sari Sarkomaa

050 511 3033

Ota kantaa