Lapsiavioliitot vihdoin historiaan

Blogi

Eduskunta on
hyväksynyt yksimielisesti esityksen, jolla poistetaan Suomen lainsäädännöstä
alaikäisten avioliitot mahdollistava poikkeuslupamenettely. Tämä on tärkeä
askel eteenpäin lasten ja erityisesti tyttöjen oikeuksien turvaamisessa. 

Avioliitto kuuluu
kahdelle aikuiselle, jotka vapaasta tahdostaan haluavat sen solmia.
Lainsäädäntö, joka antaa mahdollisuuden alaikäisenä avioitumiseen ei kuulu
osaksi yhteiskuntaamme. Lapsien on saatava olla lapsia ja kasvaa turvallisesti
täysi-ikäisyyteen. Lainsäädäntömme on turvattava se, että lapsi voi vasta
täysi-ikäisenä puhtaasta omasta tahdostaan solmia avioliiton. 

On erikseen
kiitettävä oikeusministeri Antti Häkkästä, joka toi eduskuntaan pitkään
vaaditun esityksen. Sivistysvaltiossa on täysin välttämättömänä, että
avioliiton solmimisen edellytyksenä on täysi-ikäisyys. Kansallisen alaikäisten
avioliittomahdollisuuden poistaminen on ensimmäinen vaihe lasten ja erityisesti
tyttöjen oikeuksien parantamisessa. 

Hyväksyessämme lakimuutoksen edellytimme, että oikeusministeriö jatkaa valmistelua. Seuraavaksi on tuotava esitykset, joilla kitketään ulkomailla alaikäisenä solmittujen avioliittojen tunnustaminen ja tehostetaan pakottamalla solmittujen avioliittojen päättämistä. Suomi ei saa hyväksyä mitään kulttuurista tai uskonnollista syytä polkea lasten, tyttöjen tai naisten oikeuksia. On hieno uutinen, että valmistelu näissä asioissa oikeusministeriössä on jo käynnissä.

Lapsiavioliittojen
kieltämisellä annetaan kansainvälisesti tärkeä signaali siitä, että alaikäisenä
avioituminen ei ole Suomessa hyväksyttävää. Ruotsi ja Tanska ja Norja ovat
luopuneet poikkeusmenettelystä ja edellyttävät 18 vuoden alaikärajaa avioliiton
solmimiselle. YK:n ihmisoikeusneuvosto on kehottanut päätöslauselmassaan
jäsenmaita toimenpiteisiin lapsiavioliittojen kieltämiseksi. Lapsiavioliiton
määritelmän lähtökohtana on YK:n lasten oikeuksia koskevan yleissopimuksen
ensimmäinen artikla, jonka mukaan alle 18-vuotias on lapsi.

Naisjärjestöjen
Keskusliitto on viisaasti muistuttanut, että kysymys alaikäisten avioliitoista
on vahvasti sukupuolittunut ja koskee erityisesti tyttöjen oikeuksia. Vuosina
2010–2016 Suomessa on haettu 147 ja myönnetty 119 poikkeuslupaa avioliiton
solmimiselle alaikäisenä. Noin 80 prosenttia poikkeusluvan saaneista on ollut
tyttöjä. Vain kymmenessä myönnetyssä poikkeuslupapäätöksessä molemmat puolisot
ovat olleet alaikäisiä ja kahdessatoista tapauksessa hakijoista ainoa
alaikäinen on ollut poika.

Maailmanlaajuisesti
12 miljoonaa tyttöä vuodessa päätyy naimisiin alle 18-vuotiaana, osa jopa alle
10-vuotiaana. Suomen on tehtävä osaltaan tinkimättömästi työtä sen eteen,
että saamme lopetettua lapsiavioliitot kaikkialla maailmassa. Suomen
kehityspolitiikan painopiste on ollut ja on oltava jatkossakin koulutus sekä
tyttöjen ja naisten oikeuksien edistäminen.

Sari Sarkomaa

helsinkiläisten kansanedustaja

kolmen lapsen äiti

Ota kantaa