Sarkomaa: Vanhuspalvelulain välttämätön kokonaisremontti käynnistetty

Blogi

Tiedote 15.2.2019

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa mukaan ikäihmisten hyvän hoivan sekä inhimillisen kohtelun turvaamisen kannalta vanhuspalveluihin tarvitaan tuntuvia parannuksia sekä kestäviä

ratkaisuja
kipeään hoitajapulaan, joka vaivaa koko hoiva- ja hoitoalaa.  

”Oli
välttämätöntä ja koko Suomelle helpottava uutinen, että hallitus käynnisti
tällä viikolla  vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksen valmistelun,” sanoo
Sarkomaa. 

”Osaavan
hoitohenkilökunnan riittävyys on turvattava kaikissa ikäihmisten palveluissa,
ei ainoastaan opposition lakialoitteen mukaisesti ympärivuorokautisissa
palveluissa. Hallituksen aloittamassa valmistelutyössä etsitään
kokonaisvaltaiset ratkaisut, joilla turvataan nykyistä paremmin henkilöstön
määrä, osaaminen ja kohdentaminen kaikkiin vanhuspalveluihin, ottaen siis
huomioon myös hoitajapulasta kärsivän kotihoidon ja arvokasta mutta usein
raskasta työtä tekevien omaishoitajien tarpeet. Kokoomus kantaa vastuun
kaikista ikäihmisistä”, Sarkomaa linjaa.

”Kokoomus
on esittänyt joulukuussa julkaisemassaan seniorikannanotossa vanhuspalvelulain
kokonaisremonttia  ja lain velvoittavuuden lisäämistä, sisällyttämällä
lakiin hoivatakuun. Hoivatakuu tarkoittaisi nykyistä sitovampia määräaikoja
ikäihmisille sopivana ja turvalliseen hoitopaikkaan pääsyssä. Nykyinen
vanhuspalvelulaki ei ole riittävästi turvannut esimerkiksi muistisairaan
vanhuksen oikeutta päästä hoivakotiin, kun yksin kotona asuminen ei ole enää
turvallista ja inhimillistä ”, Sarkomaa sanoo.

Hallituksen
käynnistämän työn on määrä valmistua jo vuoden 2019 loppuun mennessä. Työn
tavoitteena on tehdä esitykset lainsäädäntöön tarvittavista muutoksista
vaikutusarvioineen.

”Hoitohenkilökunnan
määrän ja osaamisen vanhuspalveluissa on perustuttava ikäihmisten yksilöllisen
hoivan ja avun tarpeelle. Ikäihmisen hoidon tarpeen arvioimiseksi kokoomus on
esittänyt valtakunnallisen hoitoisuusmittarin ottamista käyttöön. On
loistouutinen, että tämän keskeisen kokoomuksen tavoitteen toteuttamiseen
tähtäävä valmistelu on nyt käynnissä osana vanhuspalvelulain uudistamistyötä”,
Sarkomaa linjaa.

”Kokoomus edellytti, että lakiremontin valmistelussa
etsitään ratkaisut edistää ikäihmisten toimintakykyä, kuntoutusta ja arjen
liikuntaa. Maakuuttavasta hoitokulttuurista on päästävä mahdollisuuteen elää
omannäköistä elämää. Liikkumattomuus romahduttaa nopeasti ikäihmisen toimintakyvyn
ja lisää entisestään hoivantarvetta. On sietämätöntä, että usein kotihoidon
piirissä olevan ikäihmisen kodin matot viedään ulos useammin kuin ihminen itse
pääsee ulkoilemaan”,
Sarkomaa sanoo.

”Hallituksen
käynnistämän vanhuspalvelulain kokonaisremontin lisäksi on ministeri Annika
Saarikon selvitettävä vastuutoimialansa sietämättömät vanhusten ja vammaisten
ihmisten hoidon laiminlyönnit. On varmistettava, että epäinhimilliset ja
tuomittavat väärinkäytökset kitketään juurineen. Oli tärkeää, että
valtiovarainministeri Petteri Orpo toi  eduskuntaan lisäbudjetin, jossa on
lisämäärärahoja hoivan valvontaan. Annan vahvan tuen oikeusministeri Antti Häkkäsen
ehdotukselle lisätä vanhuspalvelulakiin säännös vanhuspalvelurikkomuksesta”,
Sarkomaa päättää. 

Lisätietoja:

Sari
Sarkomaa, 050 511
3033

Kokoomuksen
seniorikannanottoon voi tutustua kokonaisuudessaan täällä: https://www.kokoomus.fi/iakkaiden-mahdollisuus-omaehtoiseen-ja-taysipainoiseen-elamaan/

Ota kantaa