Kokoomuksen Sarkomaa: Vanhuspalvelulain välttämätön kokonaisremontti käynnistetty

Blogi

Tiedote
15.2.2019

Julkaisuvapaa
heti

Kokoomuksen
kansanedustaja, sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa pitää
välttämättömänä, että hallitus on tällä viikolla käynnistänyt vanhuspalvelulain
kokonaisuudistuksen valmistelun. Sarkomaan mukaan ikäihmisten hyvän hoivan sekä
inhimillisen kohtelun turvaamisen kannalta vanhuspalveluihin tarvitaan selkeitä
muutoksia.

”Osaavan hoitohenkilökunnan riittävyys on turvattava
kaikissa ikäihmisten palveluissa, ei ainoastaan opposition ehdotuksen
mukaisesti ympärivuorokautisissa palveluissa. Hallituksen aloittamassa
valmistelutyössä etsitään kokonaisvaltaiset ratkaisut, joilla turvataan
nykyistä paremmin henkilöstön määrä, osaaminen ja kohdentaminen kaikkiin vanhuspalveluihin,
ottaen siis huomioon myös hoitajapulasta kärsivän kotihoidon ja arvokasta
mutta usein raskasta työtä tekevien omaishoitajien tarpeet”, Sarkomaa linjaa.

”Kokoomus
on esittänyt joulukuussa julkaisemassaan seniorikannanotossa vanhuspalvelulain
kokonaisvaltaista uudistamista ja lain velvoittavuuden lisäämistä,
sisällyttämällä lakiin hoivatakuu. Hoivatakuu tarkoittaisi nykyistä sitovampia
määräaikoja ikäihmisille sopivana ja turvalliseen hoitopaikkaan pääsyssä”,
Sarkomaa sanovat.

Hallituksen
käynnistämän työn on määrä valmistua jo vuoden 2019 loppuun mennessä. Työn
tavoitteena on tehdä esitykset lainsäädäntöön tarvittavista muutoksista
vaikutusarvioineen.

”Kokoomuksen
mielestä hoitohenkilökunnan määrän vanhuspalveluissa tulisi perustua ikäihmisten
yksilöllisen hoivan ja avun tarpeelle. Ikäihmisen hoidon tarpeen arvioimiseksi
kokoomus on esittänyt valtakunnallisen hoitoisuusmittarin ottamista käyttöön.
On hyvä, että kokoomuksen tavoitteen toteuttamiseen tähtäävä valmistelu on
nyt käynnissä osana vanhuspalvelulain uudistamistyötä.”, Sarkomaa linjaa.

”Kokoomus
edellyttää, että vanhuspalveluissa kirjattu velvoite kuntouttavasta ja
toimintakykyä edistävästä työotteesta toteutuu käytännön hoivatyössä. Oli
olennaista, että nämä kokonaisuudet saadaan sisällytettyä myös hallituksen
käynnistämään selvitystyöhön”, Sarkomaa sanoo.

”Kiireellistä
on myös se, että ministeri Annika Saarikko selvittää ensi tilassa julkisuudessa
esillä olleet sietämättömät vanhusten laiminlyönnit ja toteuttaa tarvittavat
toimet väärinkäytösten kitkemiseksi juurineen. Annan vahvan tuen
oikeusministeri Antti Häkkäsen ehdotukselle, jonka mukaan vanhuspalvelulain
uudistuksen yhteydessä lakiin kirjattaisiin säännös
vanhuspalvelurikkomuksesta”, Sarkomaa päättää. 

Lisätietoja:

Sari
Sarkomaa, 050 511 3033

Kokoomuksen
seniorikannanottoon voi tutustua kokonaisuudessaan täällä: https://www.kokoomus.fi/iakkaiden-mahdollisuus-omaehtoiseen-ja-taysipainoiseen-elamaan/

Ota kantaa