Kokoomuksen Sarkomaa: Saastuneen lumen kaato Itämereen on kiellettävä jätelaissa

Blogi

TIEDOTE 14.2.2019
Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa kirittää
ympäristöministeri Kimmo Tiilikaista etsimään valtakunnallisen ratkaisun
tilanteeseen, jossa saastunutta lunta kaadetaan mereen ja vesistöihin. Sarkomaa
ehdottaa likaisen lumen määrittelemistä jätteeksi, mikä edellyttäisi muutosta
jätelaissa. 

Helsingissä lunta on kipattu mereen Vuosaaren satamassa ja
Hernesaaressa koko talven. Helsingin ympäristökeskuksen
asiantuntijoiden mukaan lumi pitäisi kaataa maa-alueille. Ympäristökeskus voi
vain suositella, että lumet kaadettaisiin maalle, sillä jätelaki ei
nykyisellään estä lumen mereen kaatamista.

”Itämertamme ja vesistöjämme on suojeltava vuoden ajasta
riippumatta. Maakaatopaikkojen löytyminen on varsin haastava Helsingissä, mutta
se ei ole kestävä perustelu liata kotivesiämme ja merenrantojamme. Me kaikki
tiedämme, että mereen kaadettu jäte ja roskat kelluvat kaupunkilaisia vastaan
viimeistään keväällä. Mereen joutunut jäte kuten mikromuovi ja raskasmetallit
eivät häviä merestä ehkä koskaan”, Sarkomaa toteaa.

Ruotsissa Naturvårdsverket on kieltänyt lumen kaatamisen
mereen tai järviin. Ruotsissa siis likaantunut lumi luokitellaan
jätteeksi.  Kööpenhaminassa ja Oslossa kiellot perustuvat mm. lumen
mukana kulkeutuvista haitta-aineista tehtyihin tutkimuksiin tai selvityksiin,
kaadon aiheuttamaan roskaantumiseen. 

Suomessa useat kaupungit kuten esimerkiksi Espoo, Turku, ja
Oulu ovat kieltäneet lumen kaatamisen mereen ympäristönsuojelulain (86/2000)
nojalla annetuissa ympäristönsuojelumääräyksissä. Helsingissä erillistä kieltoa
ei ympäristönsuojelumääräyksissä toistaiseksi ole ollut. 

”Jos Turkukin on jo kieltänyt lumen ajon mereen, niin kyllä
Helsingin on nyt viimeistään oltava Itämeren ystävä. Oulu on esimerkiksi
ratkaissut asian kaavoittamalla lumenkaatopaikkoja. Voisimme ottaa muista
kaupungeista oppia, jotta lumityömme toteutuisivat kestävästi”, Sarkomaa
päättää.

Lisätietoja: 

Sari Sarkomaa
Kansanedustaja
09 432 3033

Ota kantaa