Mietteitä vaaliteemoista II, 9.2.2019

Blogi

Olen pohtinut, mitkä toiminnot ovat erityisen merkittäviä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Pari viikkoa sitten esittelemäni teema oli koulutus ja tutkimus, sivistyksen perusta. ”Varataan riittävät resurssit koulutukseen ja tutkimukseen turvaamaan maamme kilpailukyky.

Toinen teemani koskee ikääntyneitä kansalaisia.

Suomen väestö vanhenee, ja siksi ikääntyneen väestön hyvinvointiin pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota. Lähtökohta on ikääntyneiden ihmisten kunnioitus ja arvokas kohtelu sekä turvallinen ympäristö. Asenne ikääntyneitä kansalaisia kohtaan tarvitsee Suomessa kohentamista, kuten olemme viime päivinä saaneet huomata.

Tarvitsemme riittävästi ennakoivia palveluja ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Tarvittaessa on saatava turvallista ja laadukasta palvelua sekä hoitoa joko kotiin tai kodinomaisessa hoitoyksikössä. Iäkkäiden kansalaisten on voitava elää rikasta elämää kaikenkuntoisina. Sivistynyt kansa huolehtii kaikista kansalaisista, ja tukee erityisesti niitä, jotka tarvitsevat apua.

Toiseksi vaaliteemaksi muodostui: ”Ikäystävällisen yhteiskunnan edistäminen”.

The post Mietteitä vaaliteemoista II, 9.2.2019 appeared first on Seija Muurinen.