Kokoomuksen Sarkomaa ja Laiho: Oppositio antaa kylmää kyytiä kotihoidon vanhuksille

Blogi

Tiedote
8.2.2019

Julkaisuvapaa
heti

Opposition
lakiesitys hoitajamitoituksesta on ikäihmisten hoivaa eriarvoistava, ja puolet
vanhuspalveluja käyttävistä ikäihmisistä on sivuutettu kokonaan, moittivat
kokoomuksen kansanedustajat, Sari Sarkomaa ja Mia Laiho.

”Kokoomus
esitti viime vuoden lopussa julkaisemassaan senioriohjelmassa vanhuspalvelulain
sitovuuden lisäämistä ja sen osana hoivatakuuta, jotta hyvä hoito ja
inhimillinen kohtelu toteutuisi yhdenvertaisesti jokaisen vanhuksen osalta.
Hoivatakuu toisi nykyistä sitovammat määräajat hoitoonpääsyyn, riippumatta
hoitopaikasta tai siitä, onko vanhuksella hänen oikeuksistaan huolehtivia
omaisia”, kokoomusedustajat sanovat.  

”Oppositio sen
sijaan on esittänyt mekaanista 0,7 hoitajamitoitusta pelkästään
ympärivuorokautiseen hoitoon ja jättänyt kylmästi syrjään sen vakavan
tosiasian, että myös kotihoidossa on huutava pula hoitajista. Kotihoidon
varassa olevien ikäihmisten kunto on entistä huonompi ja yhä useampi heistä on
muistisairas”, edustajat muistuttavat.

”Kokoomus
haluaa huolehtia siitä, että hoitajia on riittävästi myös kotihoidossa ja
omaishoitajien tukena”, kokoomusedustajat painottavat.

Yksittäisenä
toimena opposition esitys pakottaisi kunnat siirtämään henkilöstöä
ympärivuorokautiseen hoitoon jo nyt tiukalla olevista kotihoidon palveluista.
Mitoitusvaatimuksen asettaminen 0,7:ään hoitajaan yhtä asiakasta kohden
merkitsisi heti arviolta 4200 uutta työntekijää ympärivuorokautiseen
hoivaan. 

”Hoitajapula on
vakava tosiasia jo nyt koko vanhustenhuollossa. Kotihoidossa olevien vanhusten
määrä ja palveluiden tarve kasvavat koko ajan. Kokoomus haluaa kantaa vastuuta
kaikista ikäihmisistä riippumatta siitä, millaisten palveluiden piirissä he
ovat. Siksi tarvitaan koko vanhuspalvelulain remontti. Myös hoiva-alan
houkuttelevuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseen tarvitaan ripeitä toimia.
Koulutusmääriä on niin ikään arvioitava uudelleen”, kokoomusedustajat sanovat.

”0,7-hoitajamitoituksen
kirjaaminen lakiin ei takaa hyvää hoitoa. Ihmisen tarvitseman avun tulee
ratkaista se, paljonko hoitajia ja millaista osaamista tarvitaan. Hoitajia on
lisättävä sinne, missä ihmisen hoito sitä edellyttää. Kokoomuksen ehdottaman
valtakunnallisen hoitoisuusmittarin avulla on mahdollista huomioida
vanhusten yksilöllisen hoidon, hoivan ja kuntoutuksen tarve. Henkilöstön määrä
ja osaaminen voidaan siten kohdentaa hoidettavien hoidon tarpeen ja muiden
mitoitukseen vaikuttavien tekijöiden mukaan”, edustajat sanovat.

Keskiviikkona
käydyssä välikysymyskeskustelussa vanhustenhoidosta kuultiin oppositiosta
irvailua, kun vanhuksen toimintakykyä kartoittavaa hoitoisuusmittaria
verrattiin kuumemittariin.

“Tällainen
halveksiva puheenvuoro on hoitoalan ammattilaisten näkökulmasta
loukkaava.  Hoitoisuusmittari on oikea, tutkittuun tietoon pohjautuva
työkalu, jota käytetään jo monessa sairaanhoitopiirissä. Nyt se pitää saada
valtakunnalliseksi. Tämä lisäisi vanhusten yhdenvertaisuutta, kun
vanhuspalvelulaissa ohjattaisiin selvittämään palvelun tarve jokaisen
ikäihmisen kohdalla. Niukat hoitajavoimavarat on kohdennettava ihmisen hoivan
tarpeen mukaan”, kokoomuskaksikko alleviivaa.  

”Kokoomus tekee
työtä sen eteen, että jokainen vanhus saa hyvän hoidon sekä inhimillisen
kohtelun. Kaikille hoitajilla on oltava mahdollisuus tehdä osaamistaan
vastaavaa työtä”, edustajat summaavat.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

050 511 3033

Mia Laiho

050 433 6461

Ota kantaa