Helsingin kuntapolitiikan viikko 7

Blogi

Kaupunginhallitus käsittelee asema-aukion asemakaavan muutosta ja Raide-Jokerin enimmäishintaa. Kaupunginvaltuustossa vietetään pitkää iltaa valtuutettujen aloitteiden parissa. Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa päätetään tärkeistä hankkeista: Vuosaaren lukio, Märsky ja Tehtaankadun ala-aste.

Maanantai 11.2.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tiistai 12.2.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tarkastuslautakunta

Keskiviikko 13.2.

Kaupunginvaltuusto

Torstai 14.2.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta

 

Kaupunginhallitus käsittelee Kluuvin asema-aukion (Sokos) asemakaavan muutosta, jota onkin jo uutisoitu laajasti. Kaavaratkaisu mahdollistaa korttelin laajentamisen Asema-aukion ja Kaivokadun alle kahteen kerrokseen sekä nykyisen maanalaisen yleisen jalankulkukäytävän mitoituksen ja tasauksen muuttamisen.

Tavoitteena on myymälä- ja asiakaspalvelutoiminnan edellytysten parantaminen, maanalaisen jalankulkukäytävän laatutason parantaminen ja jalankulkuyhteyden selkeyttäminen, turvallisuuden lisääminen ja joukkoliikenteen yhteyksien ylläpitäminen. Samalla halutaan suojella rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristökokonaisuus ja parantaa julkisen kaupunkitilan laatua. Pisararadan kadunalainen uloskäyntivaraus kytketään suunniteltaviin maanalaisiin käytävä- ja myymälätiloihin.

Esityslistalla on myös Kallion ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma. Hankkeessa ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset asennukset ja parannetaan energiataloutta. Hankkeen kustannusarvio on 20, 4 miljoonaa euroa. Perusparannuksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2021 ja valmistua marraskuussa 2022.

Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishintaa korotetaan. Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esityksenä on, että pikaraitiotien infrastruktuurin kokonaiskustannusarvio on yhteensä 386 milj. euroa ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 209 milj. euroa, kun valtion osuus kustannuksista on yhteensä 84 milj. euroa. Vuonna 2016 hyväksytyn hankepäätöksen mukainen kokonaiskustannusarvio 275 milj. euroa on vuoden 2018 marraskuun hintatasossa 287,8 milj. euroa. Samalla ehdotetaan hyväksyttäväksi Raide-Jokerin varikon hankesuunnitelma siten, että varikon kokonaiskustannusarvio on yhteensä 69,45 milj. euroa, josta Helsingin kaupungin osuus on yhteensä 62,44 milj. euroa.

Raide-Jokerin pikaraitiotieinfra käsittää noin 25 kilometriä rataa ja 34 pysäkkiparia Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä. Radasta 16 km sijoittuu Helsingin ja 9 km Espoon puolelle. Raide-Jokeria liikennöidään 29 vaunulla. Roihupellon raitiovaunuvarikko rakennetaan pikaraitiotien kalustoa varten.

Kaupunginvaltuustossa on luvassa pitkä ilta lähinnä aloitteiden käsittelyn merkeissä. Aloitteiden aiheet vaihtelevat liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamisesta pitkäaikaistyöttömien maksuttomaan joukkoliikenteeseen ja Laajasalon ja Herttoniemen liikenteen sujuvuuden varmistamiseen. Vaalien lähestyminen näkyy! Voit seurata keskustelua klo 18 alkaen osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassa käsitellään kiinteistöstrategiaa, joka jäi viimeksi pöydälle. Luvassa on vastaehdotuksia. Lautakunta ja toimiala kaipaavat helmikuuksi luvattua kiinteistöstrategian toimintaohjelmaa, jota ilman strategia jää varsin ylätasolle.

Lautakunta käsittelee myös Vuosaaren lukion hankesuunnitelmaa. Suunnitelman mukaan Vuosaaren lukioon toteutetaan tilat 900 opiskelijalle. Lukion nykyinen opiskelijamäärä on 515, joten kasvua nykyiseen on 385 opiskelijaa.

Elinkaarimallilla toteutettava uudisrakennus mahdollistaa terveelliset, turvalliset ja riittävät tilat Vuosaaren lukion toiminnalle. Pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat takaavat opiskelijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat mahdollistavat opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen nykyisiä tiloja paremmin ja edistävät musiikki- ja teknologiapainotusten toteutumista.

Uuden rakennuksen myötä voidaan luopua Vuosaaren lukion vanhasta, teknisesti huonokuntoisesta rakennuksesta. Väistötiloja ei tarvita, sillä uudisrakennuksen sijoittuminen toiselle tontille mahdollistaa lukion toiminnan jatkumisen keskeytymättömästi uuden rakennuksen valmistumiseen saakka.

Lautakunta antaa myös lausunnon Mäkelänrinteen lukion laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelmasta. Nykyinen Mäkelänrinteen lukion koulurakennus on liikuntasalisiipeä lukuun ottamatta laajan teknisen perusparannuksen tarpeessa. Laajennuksen ja perusparannuksen tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä.

Mäkelänrinteen lukiossa opiskelee tällä hetkellä noin 850 opiskelijaa, joista noin 600 on valmennusurheilijoita. Laajennuksen myötä lukion tiloissa voidaan järjestää opetusta noin 1000 opiskelijalle, joka tarkoittaa noin 150 opiskelijan lisäystä. Lisäksi tilat ovat laajassa asukaskäytössä.

Lukion ja liikuntatilojen toteutus samaan yhteyteen luo edellytykset Mäkelänrinteen urheilun erikoislukiotehtävän hoitamiseen sekä lisää tilojen monipuolista käyttöä. Laajennusosaan toteutetaan nykyvaatimusten mukaiset ruokailutilat sekä uusi joustava oppimisympäristö, joka toimii monipuolisena tapahtumien järjestyspaikkana ja ylioppilaskirjoitustilana.

Myös Tehtaankadun ala-astetta laajennetaan ja perusparannetaan 378 alakoululaisen käyttöön. Tässä on 104 oppilaan lisäys. Koulun koko toiminta siirretään väistötiloihin 6/2020-12/2021. Hankkeen kustannusarvio on 10 miljoonaa euroa, ja tiloihin pitäisi päästä muuttamaan viimeistään lukuvuoden alkaessa 2022.

Käsiteltävänä on lisäksi 64 oikaisuvaatimusta kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa (yli 2-vuotiaat) koskevaan päätökseen.

Aloitamme tästä kokouksesta kokeilun: nuorisoneuvoston jäsen osallistuu lautakunnan kokoukseen. Kolmesta hengestä vuorotellen yksi on siis läsnä kokouksessa.

Erinomaista alkavaa viikkoa!

 

Ota kantaa