Kokoomuksen Sarkomaa: Liikuntaan ja mahdollisuuteen ulkoilla ei saa olla ikärajaa

Blogi

Tiedote 30.1.2019
Julkaisuvapaa heti

”Aktiivisena liikunnan
lisäämisen puolesta toimijana, olen iloinen, että käsittelyssämme
sivistysvaliokunnassa on historian ensimmäinen liikuntapoliittinen selonteko”,
sanoo Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa. Sivistysvaliokunnalla oli
tänään julkinen kuuleminen liikuntapoliittisesti selonteosta.

Sarkomaa
kirittää selonteon toimia, joilla edistettäisiin ikäihmisten mahdollisuutta
liikkua, ulkoilla ja ylläpitää toimintakykyään. Sarkomaa kantaa huolta
ikäihmisistä, jotka joutuvat jäämään kotiin neljän seinän sisään.
Liikkumattomuus romahduttaa nopeasti ikäihmisen toimintakyvyn. Liikkumattomuus
sekä mielekkään tekemisen puute ovat vanhusten hoidon kipeä ongelma, johon on
tehtävä korjausliike. On sietämätön epäkohta, että usein kotihoidon piirissä olevan
ikäihmisen kodin matot viedään ulos useammin kuin ihminen itse pääsee
ulkoilemaan.

Sarkomaa kannattaa liikuntapoliittisen
selonteon ehdotusta vauhdittaa vanhusten kotipalveluissa kokeiluja ja
käytäntöjä, jossa liikuntaneuvoja kiertäisi kotipalveluiden piirissä olevien
vanhusten luona pitämässä liikuntatuokioita. Kotihoidon ytimeen on lisättävä
kuntouttavia ja liikkumista edistäviä toimia. Vanhusten laitos- ja
hoivapalveluissa on käynnistettävä kokeiluja ja toimia, joilla liikunta,
kuntouttava toiminta ja kuntoutus saadaan ripeästi arkipäivään.

”Ikäihmisten liikkumiskyvyn ongelmista
kaksi kolmasosaa johtuu liikunnan puutteesta ja vain kolmannes ikääntymisestä.
Mitä iäkkäämpi ihminen on, sitä todennäköisemmin hän tarvitsee tukea ja
ohjausta toimintakykynsä ylläpitämiseen. Liikunnan edistäminen ja kuntoutus
pitäisi olla vanhustenhuollon keskiössä. Istuva ja liikkumaton hoivakulttuuri
tulee monin tavoin kalliiksi”, Sarkomaa pohtii.

Sarkomaa muistuttaa, että
liikuntapoliittinen selonteko paljasti, että liikuntaa ja liikkumista tukevien
palveluiden ulkopuolelle jäävät todennäköisemmin ne, jotka hyötyisivät
liikunnasta eniten, kuten toimintakyvyltään heikkokuntoisimmat ikääntyneet.

”Ongelmiin
pitää tarttua päättäväisesti. Siksi olemme esittäneet, että vanhuspalvelulain
pitää olla velvoittavampi. Kokoomus esittää hoivatakuuta, joka velvoittaa aina
vastaamaan ihmisen hoivan tarpeeseen. Hyvään hoivaan ja elämään kuuluu
myös mahdollisuus liikkua. On välttämätöntä, että kuntoutus, mahdollisuus
liikunta ja ulkoilla ovat osa hoivatakuuta”, Sarkomaa toteaa.

Sarkomaan
mielestä kaiken ikäisten liikunnan lisääminen on vaikuttava keino, kun Suomen
nousevien sote-kustannuksia halutaan taittaa ja ennen kaikkea lisätä ihmisten
hyvinvointia. Liikkumattomuuden kustannukset nousevan jopa kolmeen miljardiin.
Liikunta tekee hyvää ihmisille ja kansantaloudelle.

”Koko sote-henkilöstö on saatava
nykyistä vahvemmin mukaan liikunnan edistämiseen. Terveydenhuollon henkilöstön
antaman liikuntaneuvonnan välineitä on onnistuneesti kehitetty tämän
eduskuntakauden aikana terveyden edistämisen kärkihankkeessa. Ne on viisasta
ottaa käyttöön koko Suomessa”, Sarkomaa päättää.

Lisätietoja:

Sari Sarkomaa

050 511 3033

Ota kantaa